12. okt 2022.

Partneri Srbija: Obuke novinara, sudija i tužilaca neophodne za bolju komunikaciju medija i pravosuđa

Većina sudova i tužilaštava u Srbiji ne objavljuje na sajtovima vesti o svom radu, a na zahteve za informacije od javnog značaja koji se odnose na javne funkcionere ili medijski interesantne teme retko odgovaraju, pokazuje istraživanje “Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa”, koje je sprovela organizacija Partneri Srbija.