06. okt 2022.

Mediji bez sluha za osobe koje ne čuju

Piše A. Ničić
IZVOR UNS

Gluvim i nagluvim osobama otežan je pristup sadržaju na televiziji i u onlajn medijima jer su titlovi i znakovni jezik nedovoljno zastupljeni, a tumači za znakovni jezik se najučestalije angažuju u toku predizbornih kampanja. Adaptiran sadržaj, uglavnom prisutan na javnim servisima, u najvećoj meri je informativnog tipa, pokazuje izveštaj Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz 2019. godine.