21. jan 2016.

AOM: Protiv ukidanja autorskih fotografija

AOM-photoAsocijacija onlajn medija (AOM) poziva poslanike Narodne skupštine da sutra ne glasaju za krajnje sporni Predlog autentičnog tumačenja odredbi Zakona o autorskim i srodnim pravima, jer se ovim Predlogom značajno umanjuje nivo dostignutih standarda i pravna zaštita, kako građana, tako i novinara i fotografa, u online sferi

Eventualnim usvajanjem Autentičnog tumačenja bio bi doveden u pitanje opstanak medija kojima građani veruju, koji rade prema profesionanim standardima, dok bi istovremeno bila legalizovana krađa.

Predlog autentičnog tumačenja, koji je podnet Narodnoj skupštini bez ikakve javne rasprave ili konsultacija sa profesionalnim udruženjima i pravnim stručnjacima, treba u petak 22. januara da dođe na glasanje.

Ovakav Predlog faktički ukida autorsku fotografiju na internetu i otvara mogućnosti za njihovu zloupotrebu.

Ako bi se ovakav predlog usvojio, sve fotografije, napravljene od strane profesionalnih fotografa ili novinara, tako i privatne fotografije građana, prestaju da budu autorsko delo i svako može da ih upotrebljava bez ikakve dozvole.

Nejasno je šta je bila namera zakonodavca da ovo autentično tumačenje stavi na usvajanje, i to po hitnom postupku, bez javne rasprave, čak 7 godina nakon donošenja Zakona o autorskom i srodnim pravima (zakon donet još 2009. godine), a posle brojnih pravosnažnih odluka u kojima su autori fotografija sudski štitili svoja prava i uspevali u svojim tužbenim zahtevima.

AOM smatra da bi, ukoliko bude usvojen, Predlog mogao da doprinese većoj pravnoj nesigurnosti i proizvede nesagledive posledice, jer će potpuno onemogućiti autorskopravnu zaštitu fotografije kao autorskog dela i odgovornosti osloboditi sve one koji su godinama kršili imovinska i moralna prava autora fotografija.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend