28. jan 2016.

Izbor člana Saveta REM ulazi u peti mesec

Skupština Srbije nije usvojila predlog autentičnog tumačenja za izbor člana Saveta REM koje je poništavalo prethodni predlog civilnog sektora i favorizovalo jednog kandidata

Skupština  Srbije glasala je 26. januara protiv predloga autentičnog tumačenja člana 11. Zakona o elektronskim medijima, po kojem organizacije civilnog društva mogu da glasaju samo za  jednog kandidata za članstvo u Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanović smatra da na prvoj mogućoj sednici tog Odbora mora da se nastavi proces kandidovanja budući da su članovi njenog Odbora iz redova vladajuće SNS tražili da se sve prekine dok ne stigne autentično tumačenje. Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja pokrenula je poslanica SNS i članica Odbora za kulturu Dušica Stojković.

„Pošto nismo dobili tumačenje, smatram da treba da prihvatimo prethodni rezultat glasanja i dva kandidata (Milan Antonijević i Snežana Stojanović Plavšić prim.aut) pošaljemo na Skupštinu“, objašnjava Marjanović za Istinomer.

Ukoliko poslanici SNS to ne budu želeli, ona smatra da bi makar trebalo da se izjasne o prigovorima organizacija koje su podržale prethodni razultat glasanja i dva kandidata. Marjanović se međutim pribojava da bi članovi odbora iz redova SNS mogli da obaraju kvorum čime bi se ceo postupak produžio.

Da su poslanici usvojili ovaj predlog tumačenja o izboru člana Saveta REM, poništila bi se prethodna lista sa dva kandidata koju je 11. decembra utvrdilo 38 organizacija, a jedan od kandidata Goran Peković, inače već član Saveta REM, došao bi u povoljniji položaj prilikom narednog glasanja jer je velika verovatnoća da bi poslanici pre podržali njega, a ne nekog drugog kandidata iz nevladinog sektora. Peković je na prethodnom glasanju bio treći sa 16 glasova, iza dečjeg psihologa Snežane Stojanović Plavšić – 22 glasa i direktora Komiteta pravnika za ljudska prava Milana Antonijevića – 21 glas.

Prema tumačenju Odbora za ustavna pitanja, članom 11 stav 4, 5 i 6 Zakona o elektronskim medijima, propisano je da organizacije dogovorom utvrđuju konačan predlog dva kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Ako se dogovor ne može postići saglasnošću, svaka organizacija glasa za jednog kandidata, nakon čega se utvrđuje konačan predlog dva kandidata.

Sporni član 11

Sporni član 11

Stručnjaci za medijsko pravo inače osporavaju i njegovu kandidaturu jer su ga predložile sportske organizacije na čelu sa Specijalnom olimpijadom, čiji je Peković predsednik Upravnog odbora. Pravnici tvrde da ovlašćeni predlagač za člana Saveta mogu biti organizacije koje se bave slobodom izražavanja i zaštitom dece, a ne sportskim aktivnostima.

*

Goran Peković – velike šanse da ponovo bude član Saveta REM / Foto: Medija Centar

Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanović upozorila je na raspravi u skupštini da se autentičnim tumačenjem unosi nova odredba zakona. Ona je eksplicitno navela da je svrha autentičnog tumačenje da “poslanička većina može da izabere jednog kandidata, u pitanju je gospodin Goran Peković”.

Poslanik SPS, reditelj Srđan Dragojević rekao je tokom rasprave da predlog Odbora za ustavna pitanja da se glasa za jednog kandidata nema logike jer ukoliko organizacije glasaju za po jednog kandidata, može da se desi da svi glasaju za jednog istog i tako u Skupštinu na odlučivanje može doći lista sa jednim kandidatom, umesto dva, koliko je neophodno.

Odbor za ustavna pitanja je ocenio da su razlog za autentično tumačenje nejasnoće koje su se pojavile tokom utvrđivanja liste kandidata. Te nejasnoće su, kako je naveo Odbor, dovele do toga da su predstavnici pojedinih organizacija glasali za po dva kandidata dok su druga udruženja glasala za po jednog kandidata, čime su udruženja a time i kandidati dovedeni u neravnopravan položaj. Rezultat tako sprovedenog glasanja je niz prigovora koje su pojedine organizacije podnele Odboru za kulturu i informisanje.

Autentično tumačenje je 16. decembra, na predlog poslanika SNS, zatražio skupštinski Odbor za kulturu i informisanje, o čemu je Istinomer već pisao. Da podsetimo, čitav zaplet je nastao u petak 12. decembra kada je Odbor za kulturu poništio odluku nevladinih organizacija od 11. decembra prema kojoj je Snežana Stojanović Plavšić dobila 22 glasa, Milan Antonijević 21 glas, a Goran Peković 16 glasova. Da je ova lista kandidata dostavljena Skupštini na glasanje, Peković bi automatski bio isključen iz daljeg procesa odlučivanja.

U četvrtak 11. decembra predstavnici 38 organizacija sastali su se u Skupštini i glasali za kandidate prema pravilima koje su sami dogovorili, jer zakon ne definiše najpreciznije kako će se glasati. Neke organizacije iskoristile su zakonsko pravo i glasale za po dva kandidata, dok su druge, jer su tako želele, glasale samo za po jednog kandidata i to profesora FDU Gorana Pekovića. Problem je u tome što su sve organizacije, bez primedbi, potpisale zapisnik o glasanju i rangiranju kandidata, da bi u noći između 11. i 12. decembra članovima Odbora stigle pritužbe na regularnost glasanja. Drugi problem je to što su članovi Odbora za kulturu iz redova SNS uvažili primedbe, a da prethodno nisu pogledali stenogram i utvrdili šta su se organizacije prethodno dogovorile. 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend