24. sep 2015.

Novinar Danasa dobio Vladu Srbije na sudu

Vlada SrbijeUpravni sud doneo je 17. septembra presudu, „u ime naroda“, u korist novinara Danasa Bojana Cvejića, koji je marta ove godine tužio Vladu Srbije zbog nedostavljanja podataka o broju novozaposlenih u javnom sektoru i naložila vladinoj Komisiji za odobravanje zapošljavanja da u roku od 15 dana odluči po novinarskom zahtevu, navodi se u presudi koja je juče dostavljena tužiocu u ovom slučaju

Cvejić je 17. marta podneo Upravnom sudu tužbu protiv Vlade Srbije zbog toga što ni pet meseci nakon slanja prvog zahteva nisu dobijeni odgovori o tome koliko je zaposleno novih radnika u javnim službama nakon donošenja odluke kojom se zabranjuje novo zapošljavanje do 2016. godine. Vladi Srbije, odnosno njenoj Komisiji za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja, prvi zahtev za pristup informacijama od javnog značaja novinar našeg lista dostavio je 22. oktobra prošle godine, a još jedan zahtev identične sadržine prosleđen je 10. februara ove godine. Odgovor, međutim, nije stigao ni na jedan zahtev. Kako se navodi u presudi suda, imajući u vidu da su podneta dva zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Upravni sud je razdvojio to u dva predmeta, a odluku za sada doneo o prvom podnetom zahtevu.

U presudi se navodi i da je tuženi organ još 8. jula dostavio odgovor sudu po tužbi zbog ćutanja uprave u kojoj je istakao da vladina Komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava nije postupala po zahtevu Cvejića, „jer nije aktivno legitimisan organ javne vlasti u skladu sa Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“, kao i da se određena pitanja ne odnose na delokrug Komisije. Uprkos tome, Upravni sud je, na nedavnoj sednici veća i bez održavanja usmene rasprave, doneo odluku da je tužba osnovana. Takođe, sud je ocenio kao neosnovane navode tuženog organa da on nije „aktivno legitimisan organ javne vlasti“.

Cvejić je najpre podatke o novozaposlenima, uprkos zabrani, pokušao da dobije od nadležnog Ministarstva finansija, a kako je odgovor izostao, obratio se Povereniku za informacije od javnog značaja, koji je zbog toga napisao dve novčane kazne – od 20.000 i 180.000 dinara. Ministarstvo je kazne platilo bez pogovora, naravno, iz državne kase, a na ponovljeni zahtev novinara da dostavi broj novozaposlenih, odgovorilo je da te podatke – nema. Novinar je upućen da se obrati Vladi Srbije.

Pošto na isto pitanje, dva puta postavljeno, Vlada nije odgovorila, a imajući u vidu da poverenik Rodoljub Šabić nema ovlašćenja da reaguje u slučaju kada se žalba uputi protiv te institucije, jedini pravni put koji je preostao bilo je podnošenje tužbe za „ćutanje uprave“ Upravnom sudu.

Vlada Srbije je početkom decembra 2013. donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu kojim se predviđa da je do 31. decembra 2015. u primeni zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Predviđeni su ujedno i izuzeci od zabrane koji su mogući samo uz saglasnost posebno formiranog i privremenog tela Vlade Srbije – Komisije za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja kod korisnika javnih sredstava. Doneta je i posebna uredba kojom se reguliše kako se traži saglasnost za nova zapošljavanja pored zabrane, a kojom je propisana i obaveza objavljivanja zaključaka o davanju saglasnosti na internet stranici Vlade Srbije, što nije bilo poštovano.

Zbog ćutanja Vlade, novinar Danas je krenuo „peške“ od ministarstva do ministarstva i došao do do podatka da je samo tokom prošle godine vladina Komisija dala najmanje 13.500 odobrenja za nova zapošljavanja u javnom sektoru uprkos važećoj zabrani – 7.218 na neodređeno i određeno i 6.212 po ugovorima. Najviše odobrenja u 2014. beleži se u Ministarstvu unutrašnjih poslova – čak 2.960 i Ministarstvu zdravlja koje je „zaposlilo“ 2.104 osobe.

Pitanje upućeno Vladi

Pitanje koje je Vladi postavljeno 10. februara glasilo je: „Koliko je Komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava dala saglasnosti za zapošljavanje novih ljudi od usvajanja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru početkom decembra 2013. do 1. februara ove godine? Koliko je za koju instituciju odobreno novih zaposlenja u istom periodu?“ Pitanje slične sadržine postavljeno je i prvom zahtevu u oktobru prošle godine. Prema članu 16 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, državni organ kome je upućen zahtev morao je da pruži tražene informacije u roku od 15 dana, ili da, ukoliko je obim traženih podataka veći, koristi dodatni rok od još sedam dana.

R. D. 

 Foto: Matija, Wikimedia Commons 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend