12. mar 2016.

Sindikat novinara „Novosti“: Da Nadzorni odbor oceni Dmitrovićev rad

Prvi član Kolektivnog ugovora Kompanije „Novosti” definiše najvažnije pitanje za zaposlene i poslodavca: uređivačka politika je nezavisna, zasnovana na pravilima profesionalizma i profesionalne etike

Uređivačku politiku utvrđuju i ostvaruju glavni i odgovorni urednik, uređivački kolegijum i redakcija.

Kao jedan od potpisnika ovog akta, a u nemogućnosti da utiče na njegovo dosledno poštovanje i primenu, Sindikat novinara „Novosti” javno poziva Nadzorni odbor da – nakon dve nedelje „mudrog” ćutanja – odgovori na sledeća pitanja:

1. Da li je kolumna glavnog i odgovornog urednika Ratka Dmitrovića objavljena u „Večernjim novostima” 27. februara u skladu sa utvrđenom uređivačkom politikom, Zakonom o javnom informisanju i novinarskim kodeksom?

Ako nije, da li će, kada i na koji način reagovati Nadzorni odbor?

2. Da li je, saglasno svojim statutarnim ovlašćenjima i odgovornostima, Nadzorni odbor ikada razmatrao sprovođenje utvrđene uređivačke politike i njene efekte na tiraž i ugled lista?

3. Koliki je tiraž „Večernjih novosti” bio u aprilu 2013. godine, pre Dmitrovićevog stupanja na dužnost, a koliki je danas? Da li je tačno da je u međuvremenu smanjen za četvrtinu?

Odredbe Kolektivnog ugovora primenjuju se na sve zaposlene, uključujući i rukovodioce. Sindikat novinara zato zahteva da Nadzorni odbor odgovori i na ova pitanja:

1. Kolika su ukupna primanja generalnog direktora i glavnog i odgovornog urednika „Večernjih novosti” Ratka Dmitrovića?

Ako se zarada zaposlenog sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, kako su vrednovani ovi elementi pri utvrđivanju Dmitrovićeve zarade? Da li on radi 16 sati dnevno, ili mu je za obavljanje svake od zahtevnih funkcija dovoljno četiri sata?

Za njegov doprinos tiražnim i poslovnim rezultatima „Novosti”, odavno ne pitamo.

2. Kolika su ukupna primanja izvršnog direktora Kompanije i direktora marketinga Radomira Vidakovića? Da li on svakodnevno provodi 16 sati na poslu, ili je „najvećem marketinškom stručnjaku u zemlji” za obavljanje svake od dužnosti dovoljno i skraćeno radno vreme?

Podatke o marketinškim prihodima za 2012, 2013, 2014. i 2015. godinu, i dalje tražimo.

3. Kolika je prosečna zarada u Kompaniji za decembar 2015, a kolika po grupama poslova (kvalifikacijama), od kurira do urednika rubrike?

4. Koliko je novih radnika primljeno u prethodne tri godine, na koje poslove i u koje organizacione jedinice su raspoređeni i sa koliko procenata su opteretili ukupan platni fond „Novosti”?

Da li je prošlog meseca primljen saradnik za poslove na kojima je pre samo tri meseca utvrđen višak zaposlenih?

5. Iz kojih sredstava će se isplatiti najavljene stimulativne otpremnine za desetak zaposlenih? Da li će to uticati na isplatu zarada koje, ionako, kasne?

6. Kako se vodi i kontroliše elektronska evidencija dolazaka i odlazaka s posla? Da li svi zaposleni poštuju propisanu proceduru? Ko je oslobođen dužnosti validiranja elektronske kartice? Da li je urednicima i šefovima ostavljena mogućnost da koriguju postojeću evidenciju, da li oni to čine i može li se, u tom slučaju, ona smatrati validnom?

Sindikat novinara smatra da je ovakva elektronska evidencija radnih sati (bez ikakve zaštite, dakle podložna zloupotrebama) uvedena isključivo radi dodatnog zastrašivanja zaposlenih.

A šest decenija „Večernje novosti” dokazuju da se samo u zdravoj radnoj okolini, u atmosferi uzajamnog poštovanja, poverenja, saradnje i timskog rada prave najtiražnije novine u zemlji.

I da je osnovno merilo novinarskog rada – napisan i objavljen tekst.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend