18. avg 2014.

UNS: Konkurs za finansiranje medija u Negotinu suprotan Zakonu

cenzolovka negotinUdruženje novinara Srbije (UNS) upozorava da konkurs za projektno finansiranje medija u Negotinu nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i traži od opštine da Konkurs uskladi sa Zakonom. Na Javnom konkursu za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u Negotinu, koji je objavljen 6. avgusta, pravo učešća imaju samo „lokalni i regionalni elektronski mediji (televizijski programi) pod uslovom da pružaju usluge informisanja građana opštine Negotin“.

UNS podseća da po novom Zakonu, pravo učešća na konkursu imaju: „izdavač medija koji je upisan u registar medija i pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija“.

UNS ističe da javna glasila poput štampanih medija, radio stanica i nezvisnih produkcija ne smeju biti izuzeta iz Konkursa i da je ograničavanje konkursa samo na „elektronske medije (televizijske programe)“ neprihvatljivo…

UNS ističe da javna glasila poput štampanih medija, radio stanica i nezvisnih produkcija ne smeju biti izuzeta iz Konkursa i da je ograničavanje konkursa samo na „elektronske medije (televizijske programe)“ neprihvatljivo i u suprotnosti sa zakonom.
UNS zato poziva opštinu da Konkurs uskladi sa Zakonom i ne dopusti diskriminaciju medija u Negotinu.

UNS takođe poziva opštinu da objavi sastav Komisije za dodelu sredstava, s obzirom na to da po Zakonu o javnom informisanju i medijima, članovi Komisije moraju biti „iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.“

Takođe, Zakonom je predviđeno da se„većina članova komisije iz stava 1. ovog člana imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove“. U ovom slučaju lokalna vlast nije obavestila novinarska udruženja da će konkurs biti raspisan.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend