02. jun 2015.

UNS Ministarstvu kulture i informisanja: Kakve su posledice izmena zakona na privatizaciju medija?

zakonUdruženje novinara Srbije (UNS) traži od Ministarstva kulture i informisanja da se jasno odredi prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i saopšti kakve posledice će one imati na medije koji treba da promene vlasnika. UNS podseća da je Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da se mediji u javnom vlasništvu moraju privatizovati do 1. jula ove godine

Ukoliko do tada ne dobiju nove vlasnike, Zakon predviđa da zaposleni imaju pravo na besplatne akcije, a ukoliko to ne žele sledi brisanje medija iz registra.

Naime, izmenom člana 20. Zakona o privatizaciji koja je stupila na snagu 28. maja, a odnosi se na sva pravna lica, dakle i izdavače medija, vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti kapitala, što će uz ostale procedure koje iz ovog proizilaze, značiti produženje roka privatizacije za dva ili tri meseca.

UNS podseća da su čelnici Ministarstva kulture i informisanja do sada tvrdili da se rokovi neće pomerati, a da Zakon garantuje 1. jula besplatnu podelu akcija medijskim radnicima ukoliko se ne pojavi zainteresovan kupac.

UNS smatra da bi ova zakonska obaveza morala da ostane na snazi, bez obzira na eventualno produženje roka privatizacije.

UNS ističe da je posebno važna činjenica da je Zakon o javnom informisanju i medijima propisao finansiranje medija u javnom vlasništvu do 1. jula i da svako pomeranje rokova podrazumeva da lokalne samouprave treba da nastave njihovo redovno finansiranje do privatizacije. Međutim, budžeti lokalnih samouprava pravljeni su u skladu sa Zakonom koji je predvideo redovno finansiranje neprivatizovanih medija samo u prvih šest meseci.

UNS poziva sve državne organe i agencije da se odgovorno odnose prema medijima u privatizaciji, štite prava više od 2000 zaposlenih u 72 medija i poštuju Zakonom garantovano pravo na besplatnu podelu akcija ukoliko za to postoji interes novinara i medijskih radnika.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend