01. avg 2014.

Usvojeni amandmani ne menjaju suštinu medijskih zakona

skupstinamalaPoslanici Skupštine Srbije raspravljaju u pojedinostima o setu medijskih zakona. Od uloženih 217 amandmana Vlada je prihvatila 22 poslanička i jedan amandman Odbora za kulturu i informisanje.

Nijedan od prihvaćenih amandmana ne menja suštinski zakonska rešenja, već se radi o tehničkim redakcijama ili o pojašnjenju.

Poslanici raspravljaju o predloženim zakonima o javnom informisanju, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima.

Na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima uloženo je 95 amandmana, vlada je prihvatila deset, od kojih je pet opozicionih.

Prihvaćeni su amandmani grupe poslanika NDS koji se odnose na član zakona u kojem se taksativno nabrajaju situacije kada odgovorni urednik nije dužan da objavi odgovor.

Tako je iz tačke u kojoj se kaže da takva obaveza ne postoji „ako je neistinitost, nepotpunost ili netačnost prenosa informacije na koju se odgovara beznačajna”, amandmanom izbrisana reč „beznačajna” i zamenjena rečima „takva da ne utiče na istinitost, potpunost ili tačnost same informacije.”

Na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima uloženo je 95 amandmana, vlada je prihvatila deset, od kojih je pet opozicionih.

Na Predlog zakona o elektronskim medijima podneto je 66 amandmana, prihvaćeno je šest, od koji je jedan opozicioni, a dva amandmana su istovetnog sadržaja.

Amandmanom takodje grupe poslanika NDS traženo je da član Saveta regulatora može biti ponovo biran na tu funkciju najviše još jednom. Preostali usvojeni amandmani su tehničke prirode.

Na Predlog zakona o medijskim javnim servisima podneto je 56 amandmana, a vlada je prihvatila šest od kojih su tri opoziciona.

Amandmanom poslanika SVM predloženo je i usvojeno da generalni direktor javnog medijskog servisa mora da „pribavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine o kandidatima za odgovornog urednika na jeziku nacionalne manjine pre podnošenja predloga za njegovo imenovanje Upravnom odboru”.

U Amandmanom sa istovetnim tekstom, koji su odvojeno podneli šef poslaničkog kluba DS Borislav Stefanović i poslanik NDS Blagoje Bradić iz predloženog zakona izbrisan je član koji je glasio: „Nad javnim medijskim servisom ne može se sprovesti stečaj”.

Svi ostali usvojeni amandani ne menjaju suštinski tekst predloženog zakona, već su tehničke prirode.

U raspravi u pojedinsotima kao i u raspravi u načelu, pojedini poslanici su iskazali zabrinutost zbog mogućnosti da neće postojati interesovanje za privatizaciju nekih medija, što bi u koracima koji potom slede moglo da znači i gašenje tog medija.

Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac rekao je da razume strah da neće biti onih koji će hteti da privatizuju odredjene medije, ali da to ne može da bude razlog da država ne izadje iz vlasništva u medijima.

Govoreći o predlozima da se otvori još šet regionalnih javnih servisa, ministar je istakao da to nije održivo sa ekonomske tačke.

– I ovo smo jedva uspeli da isfinansiramo, a ako mislite da nas ne interesuje šta se dešava van Beograda, ne mogu da se složim“ – rekao je Tasovac.

Tokom debate sa ministrom je bio saglasan poslanik SNS Saša Mirković, koji je rekao da bi bilo nezgodno kada bi u Srbiji bilo 24 regiona i isto toliko novih regionalnih javnih servisa.

– To je veliki namet na gradjane, a svaki region već ima, kroz RTS i RTV, svoj program koji je zastupljen u popodnevnom i veoma gledanom terminu“ – rekao je Mirković.

SNS: Nema osnova za kritiku

Poslanici SNS danas su poručili da će set medijskih zakona biti veliki plus na putu evrointegracija Srbije, i da suštinsku primedbu trima zakonima mogu da daju samo kritizeri koji se nadaju ubiranju jeftinih političkih poena.

Poslanik SNS Aleksandar Jovičić smatra da je ponašanje NDS i DS povodom medijskih zakona tragikomično, jer istovremeno kažu da država kontroliše medije i izražavaju bojazan kada je reč o privatizaciji medija.

NDS: Zakoni neprihvatljivi

NDS izrazila je nezadovoljstvo zbog toga što vlada nije prihvatila neke od njenih amandmana na set medijskih zakona kojima bi se, kako smatraju u toj stranci, stanje na medijskoj sceni Srbije suštinski poboljšalo, i zato ne može da podrži te zakone.

Poslanik NDS Janko Veselinović je novinarima rekao da je predlagač prihvatio amandmane tehničkog karaktera, dok oni suštinski važni, poput amandmana kojim je u Predlog zakon o javnom informisanju i medijima trebalo da bude unet pojam autocenzure, nisu prihvaćeni.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend