24. maj 2017.

Krivična prijava protiv REM-a

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) podnelo je danas krivičnu prijavu protiv članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), "zbog postojanja osnovane sumnje da su, kao članovi Saveta REM, u svojstvu službenog lica, izvršili krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije".

Na osnovu čl. 280 – 284. Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu NUNS je podneo krivičnu prijavu protiv zamenika predsednika Saveta REM Gorana Petrovića i članova Saveta REM Miloša Rajkovića, Slobodana Veljkovića, Božidara Nikolića, Olivere Zekić, Aleksandre Janković, Gorana Pekovića, Đorđa Vozarevića i Radoja Kujovića.

U krivičnoj prijavi NUNS navodi se da „postoji osnovana sumnja da su navedena lica, kao članovi Saveta REM izvršili krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije, jer su propuštanjem dužnosti nadzora nad radom pružalaca medijskih usluga (u daljem tekstu: PMU), određenih Zakonom o elektronskim medijima (u daljem tekstu: ZEM), u toku predizborne kampanje za izbore za Predsednika Republike Srbije 02.04.2017. godine, u uračunljivom stanju, očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Republike Srbije, Zakonom o elektronskim medijima Republike Srbije, Zakonom o izboru predsednika Republike odnosno Zakonom o izboru narodnih poslanika, kao i odredbama Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga“.

U prijavi se, takođe, navodi da su članovi Saveta REM „bili dužni i mogli biti svesni mogućnosti nastupanja teške povrede osnovnih ljudskih prava, a koja povreda je nesumnjivo nastupila, čime su teško povređena prava svih građanima Republike Srbije, kandidata koji su učestvovali u izboru za Predsednika Republike Srbije, a naročito teško povređeno pravo i interes javnosti da bude blagovremeno, istinito i potpuno informisana o svim pitanjima od javnog značaja, jer sve informacije koje utiču na izbor Predsednika Republike Srbije predstavljaju pitanja od javnog značaja“.

Prema saopštenju, NUNS ukazuje da „u toku predizborne kampanje za izbore za Predsednika Republike Srbije 02.04.2017. godine Savet REM nije pokrenuo ni jedan postupak protiv PMU (pružalaca medijskih usluga) po službenoj dužnosti“.

Uvidevši da Savet REM grubo zanemaruju svoje dužnosti i nesavesno postupa u vršenju svoje službe, podseća NUNS, građani i aktivni učesnici izbornog procesa od 16. marta do 5. aprila 2017. tom regulatornom telu podneli 35 prijava, od kojih se „najveći broj odnosio na situaciju da su PMU davali prednost kandidatu Aleksandru Vučiću, a da su drugi kandidati bili diskriminisani ili, čak, omalovažavani“.

U prijavi se navodi da je Savet REM „održao samo nekoliko ‘telefonskih sednica’, ali ne da bi hitno odlučio o prijavama građana zbog nesavesnog rada PMU, već da bi, krajnje licemerno, odlučivao o mogućnosti ili nemogućnosti emitovanja spotova određenih kandidata, na zahtev samih PMU“.

U u saopštenju NUNS konstatuje da je „nesavesno postupanje u vršenju službe više nego očigledno”, jer „Savet REM nije razmatrao ni jednu prijavu i nije doneo niti jednu odluku, pa samim tim nije izrekao niti jednu meru, za vreme trajanja predizborne kampanje tj. pre održavanja izbora za Predsednika Republike Srbije, a ni neposredno posle održavanja izbora“.

Pokazujući „da uopšte ne vode računa o interesu javnosti da bude blagovremeno, istinito i potpuno informisana o svim pitanjima od javnog značaja“, članovi regulatornog tela su „sami sebe okvalifikovali kao nedostojne dužnosti člana Saveta REM“, ocenjuje se u krivičnoj prijavi NUNS.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend