07. jun 2018.

Ministarstvo kulture i informisanja dodelilo oko 262 miliona dinara za medijske projekte

Na osam konkursa, koliko je ove godine za sufinansiranje medijskih projekata raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, dodeljeno je ukupno 261.864.495 dinara. Od ukupno 262 miliona dinara koliko je bilo predviđeno za sufinansiranje, oko 135 hiljada ostalo je neraspodeljeno.

Na konkursima je bilo prijavljeno ukupno 1.298 projekata, sredstva je dobilo njih 418, dok je 881 odbijen.

Raspodela novca na ovogodišnjim medijskim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (tabelu sačinio UNS)

Na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije dodeljeno je 57.955.890 dinara. Od ukupno planiranih 58 miliona, oko 44 hiljade dinara nije raspodeljeno.

Od ukupno 366 prijavljenih projekata, 121 je dobio sredstva, dok 213 projekata nisu finansijski podržana, a 32 nije ispunilo uslove učešća na konkursu. Na ovom konkursu su podržani projekti 56 radio stanica i 65 internet medija.

Na Konkursu za sufinanisiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija dodeljeno je 32 miliona dinara, za 48 projekata. Na ovom konkursu je bilo prijavljeno ukupno 95 projekata, 38 nije finansijski podržano, dok devet projekata nije ispunilo uslove konkursa.

Na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih televiziji, 61 projekat dobio je ukupno 72 miliona dinara. Bilo prijavljeno 247 projekata, od čega 164 nije odobreno, a 22 projekta nije ispunilo uslove za dodelu novca.

Na konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona, prijavljeno je 56 projekta, od čega je njih 29 dobilo ukupno 19.929.305 miliona dinara. Od predviđenih 20 miliona, oko 71 hiljada dinara ostala je neraspodeljena.

Jedanaest miliona dinara dodeljeno je na Konkursu za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom na 25 projekata od prijavljenih 171. Nije podržano 136, a deset projekata nije ispunilo uslove konkursa.

Na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina pristiglo je 254 predloga projekata, a dodeljeno je 40 miliona dinara za njih 87, namenjinih albanskoj (4), bošnjačkoj (7), bugarskoj (5), bunjavačkoj  (2), vlaškoj (6), mađarskoj (9) , makedonskoj (2), romskoj (25), rumunskoj (2), rusinskoj (1), slovačkoj (6), slovenačkoj (1), ukrajinskoj (1), hrvatskoj (2), crnogorskoj (1), češkoj (1)  manjinama kao i multinacionalnim projektima (12).

Na Konkursu za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohije 8.979.300 dinara raspodeljeno je na 18 projekata. Ukupno je bilo prijavljeno njih 37.

Dvadeset miliona dinara je dodeljeno na konkursu za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. Od ukupno 72 prijavljena projekta, odobreno je 29.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend