20. dec 2022.

Nova S tužila REM

Nova S tužila je Upravnom sudu Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zbog nedonošenja odluke po pitanju izdavanja dozvole za petu frekvenciju u zakonskom roku.

U tužbi se navodi da je Nova S, u svojstvu podnosioca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije, obratio REM sa zahtevom za izdavanje dozvole, popunjavanjem prijave za konkurs i dostavljanjem prateće dokumentacije, a sve u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o elektronskim medijima.

U tužbi se podseća da je odluka o raspisivanju Javnog konkursa doneta je 29.07.2022. godine, dok je tekst javnog konkursa objavljen na internet stranici REM-a 9.08.2022. godine, i u Službenom glasniku 12.08.2022. godine.

Tačkom 5 Javnog konkursa, propisano je da će Regulatomo telo za elektronske medije odluku po raspisanom javnom konkursu doneti u roku od najkasnije 30 dana od dana objavljivanja liste svih podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Nova S, kako stoji u tužbi, je zahtev za donošenje odluke – prijavu na javni konkurs podnela 10.11.2022. godine, odnosno u roku propisanom u tačkama Javnog konkursa.

Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku, među kojima je i Nova S, doneta je 31.10.2022. godine i objavljena u Službenom glasniku broj 123 od 4.11.2022. godine, od kada je i počeo da se računa rok od 30 dana, u kom je tuženi organ (REM) bio dužan da donese odluku po raspisanom javnom konkursu u skladu sa zakonom i tekstom konkursa.

Rok od 30 dana za donošenje odluke na Javnorn konkursu je istekao 4.12.2022. godine, ali s obzirom da je poslednji dan roka padao u dan koji je neradan za tuženi organ, rok je pomeren za još jedan dan, što znači da je konačno istekao 5.12.2022. godine, navodi se u tužbi.

Nova S je, nakon isteka gore navedenog roka, putem elektronske pošte, upućene na zvaničnu i-mejl adresu REM, 7.12.2022. godine poslala Zahtev (Urgenciju) za postupanje i donošenje odluke po prijavi na Javni konkurs za izdavanje dozvole i napomenula da će isto dostaviti i regularnom poštom. U tužbi se uz priložene dokaze navodi da je REM istog dana primio na svoju i-mejI adresu zahtev, a takođe i putem regulame pošte 12.12.2022. godine.

Od dana prijema Urgencije – 12.12.2022. do dana podnošenja tužbe 20.12.2022. godine proteklo je više od sedam dana, a tuženi organ, ni u tom naknadnom roku nije odlučio po zahtevu (prijavi) Nova S.

U tužbi se navodi da su ispunjeni uslovi propisani članom 19 u vezi sa članom 15 Zakona o upravnim sporovima koji se tiču ćutanja uprave, te tužilac (Nova S), u skladu sa članom 44 ZUS, predlaže Upravnom sudu da uvaži tužbu i odluči po zahtevu Nova S za izdavanje dozvole od 10.10.2022, odnosno da REM-u naloži da donese odluku (rešenje) u skladu sa relevantnim odredbama člana 96 Zakona o elektronskim medijima.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend