01. feb 2023.

Objavljen konkurs za imenovanje generalnog direktora RTV-a

Radio-televizija Vojvodine (RTV) objavila je danas konkurs za imenovanje generalnog direktora te medijske kuće, a rok za prijavu je 60 dana od dana objavljivanja konkursa.Poziv za kandidovanje objavljen je na internet stranici RTV, kao i u dnevnim listovima Dnevnik i Magyar Szo.

Nova zgrada RTV-a (foto: Denis Kolundžija / Cenzolovka)

Kako je navedeno, uslovi za generalnog direktora su deset godina iskustva na rukovodećim položajima, a od svakog kandidata se traži i da je ugledan stručnjak iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanove javnog medijskog servisa.

Takodje je navedeno da kandidati, uz dokaze o ispunjavanju traženih uslova, moraju da dostave program rada i upravljanja RTV za mandatni period na koji se direktor imenuje.

Mandat generalnog direktora traje pet godina i najviše može biti izabran dva puta na tu funkciju.

RTV nema imenovanog generalnog direktora od 7. jula 2021, kada je istekao mandat Miodragu Koprivici.

Nakon isteka mandata Koprivice, rukovođenje je preuzeo njegov zamenik Jožef Klem, kojeg je 5. jula 2022. godine Upravni odbor postavio za vršioca dužnosti generalnog direktora.

Kako je nedavno pisao Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE), istog dana Upravni odbor je doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora, ali nije poznato zašto je moralo da prođe skoro sedam meseci do objavljivanja konkursa.

Nakon imenovanja generalnog direktora, RTV očekuje i raspisivanje konkursa za glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije, koji je takođe u vd statusu, kao i za direktora programa, kojeg pokrajinski javni servis nema od kraja maja 2021. godine.

O imenovanjima na te pozicije odlučuje UO na predlog generalnog direktora.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend