03. feb 2021.

Požarevac ponoštio konkurs za medije

Grad Požarevac poništio je konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, raspisan 19.januara. Pre raspisivanja pomenutog konkursa nije pribavljeno mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći.

Foto: Google Streetview

obrazloženju objavljenom na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca, navedeno je da  razlog za poništavanje konkursa proističe iz smernica Ministarstva finanasija koje se odnose na proceduru pribavljanja mišljenja Komisije za kontrolu državne pomoći.

„Naime, Zakonom o kontroli državne pomoći propisano je da je predlagač, odnosno donosilac propisa dužan da nacrt odnosno predlog propisa dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći radi ocene njegove usklađenosti sa pravilima o dodeli državne pomoći, a da se propis može razmatrati samo uz mišljenje Komisije koje sadrži ocenu stepena usklađenosti“, navodi se na sajtu.

S obzirom da je pre raspisivanja konkursa potrebno mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći radi ocene teksta konkursa sa pravilima o dodeli državne pomoći, Gradsko veće Grada Požarevca je donelo zaključak da se konkurs poništava.

Za sufinansiranje projekata iz budžeta je opredeljeno 5.130.000 dinara.  Prošle godine Grad je za sufinansiranje medijskih projekata izdvojio identičan iznos kao u 2021. Za sufinansiranje bilo je odabrano čak 19 projekata za koje su odobrena sredstva u rasponu od 100.000 do 600.000 dinara.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend