11. maj 2018.

PUKOS: Nezakonita odluka Saveta REM-a

Poslovno udruženje kablovskih operatera Srbije – PUKOS reagovalo je povodom, kako se navodi u saopštenju, nezakonite odluke Saveta REM da stavi van snage svoje Interpretativno saopštenje u vezi sa primenom člana 106. Zakona o elektronskim medijima br.05-2327/17 (doneto 30.10.2017. godine.)Saopštenje PUKOS-a prenostimo u celosti.

“Savet Regulatornog tela za elektronske medije REM je na svojoj 303. vanrednoj sednici, doneo nerazumljivu, pravno neutemeljenu i apsolutno neopravdanu Odluku, kojom stavlja van snage svoje Interpretativno saopštenje u vezi sa primenom člana 106. Zakona o elektronskim medijima br.05-2327/17 (doneto  30.10.2017. godine.)

Predmetna Odluka je nezakonita, jer je zasnovna na razlozima koji nisu i ne mogu biti osnov za donošenje Odluke od strane Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Potpuno je suprotna svrsi zbog koje je Regulatorno telo za elektronske medije uopšte osnovano i organizovano, a posebno je u suprotnosti sa pravnim poretkom Republike Srbije. Predmetna odluka je suprotna i razlozima zbog kojih je doneta, a ne sadrži ni adekvatno obrazloženje razloga na kojima je zasnovana.

Navodne razloge za stavljanje van snage ranijeg Interpetativnog mišljenja br.05-2327/17 REM obrazlaže u napred navedenoj Odluci: ‘U vezi sa očekivanim skorim izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima i izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i izbegavanja kontradiktornosti nastalim u sudskim sporovima između operatora i pružalaca medijskih usluga…’

Podsećamo celokupnu javnost, da predmetne izmene i dopune navedenih Zakona nisu donete, te da je u skladu sa pravnim poretkom Republike Srbije na snazi Zakon o elektronskim komunikacijama, koji je bio na snazi i u vreme donošenja interpretativnog mišljenja.

Savet REM-a  ne može da zna da li će se uopšte desiti i kada će se desiti izmene Zakona. Ukoliko Narodna Skupština Republike Srbije uopšte i usvoji izmene i dopune Zakona (ili pak to bude potpuno novi Zakon?) REM ne može, i ne treba, da prejudicira niti sadržinu, niti interpretaciju, niti primenu tih izmena i dopuna (ili novog Zakona). U ovom momentu apsolutno je neprimereno pretpostaviti na koji način će i da li će eventualno bitno drugačije biti regulisana materija elektronskih komunikacija.

Upravo suprotno zauzetom stavu Saveta REM-a, svrha postojanja svakog regulatornog tela (pa i REM-a) je da u skladu sa postojećim zakonskim rešenjem reguliše postupanje svih učesnika u elektronskom medijskom prostoru.

Upravo kontradiktornost između ove Odluke REM-a i ranijeg Interpretativnog mišljenja unosi zabunu.

Na ovaj način bi se operatorima mogla, sa jedne strane, nametati obaveza, a sa druge strane, bi se ostavljao prostor za različita tumačenja da li takva obaveza povlači i ogroman dodatni trošak SAMO za operatora – što nije i ne može biti u skladu sa pravnim poretkom Republike Srbije.

Obaveza Regulatornog tela za elektronske medije je da nejasnoće u primeni važećih imperativnih zakonskih propisa otkloni i omogući zakonit i nesmetan rad svim učesnicima na tržištu elektronskih medija.

S obzirom na sve napred izneto, obaveštavamo javnost, da smo zahtevali od REMa da stavi van pravne snage Odluku Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koja je dana 19.04.2018. godine doneta na 303. vanrednoj sednici saveta i kojom odlukom se stavlja van snage Interpretativno saopštenje u vezi sa primenom člana 106. Zakona o elektronskim medijima br.05-2327/17 donetog  30.10.2017. godine, a ovo iz svih Zakonom predviđenih razloga“, navodi se na kraju saopštenja koje je potpisao predsednik Upravnog odbora PUKOS-a Andrija Bednarik.


Izvor: PUKOS

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend