25. feb 2021.

Radojković: Ukinuti „bezubi“ REM i osnovati novo nezavisno regulatorno telo

Profesor FPN Miroljub Radojković izjavio je da je za Srbiju najbolje rešenje da se "regulatorno telo REM i pravni akti na osnovu kojih ono radi - ukinu, da se zajedno sa RATEL-om osnuje novo nezavisno regulatorno telo u čiju nadležnost bi spadala sva prava ne samo po ugledu na britanski Ofkom, nezavisno regulatorno telo koje se često navodi kao primer dobre prakse, nego i ona nova data regulatorima u vanevropskim zemljama".

„Dakle, svrha izmene zakona i osnivačkih akata treba da bude osnivanje novog nezavisnog regulatornog tela čija uloga se ne bi više svodila na prebrojavanje sekundi posvećenih vlasti i opoziciji na javnom servisu i koje više ne bi bilo ‘bezubi pas čuvar demokratije’, jer donosi samo preporuke i neprimenljive sankcije“, rekao je Radojković za novi broj nedeljnika Vreme.

Prema njegovim rečima, „novo, nezavisno regulatorno telo mora da nadzire i usmerava sve veći broj činilaca u medijskom sistemu, i da obnavljanjem registracije i izdavanja licenci predoči javnosti ko su vlasnici učesnika na medijskom tržištu“.

Takodje, „novo regulatorno telo moralo bi da sankcioniše kopiranje i emitovanje audiovizuelnih sadržaja bez dozvole i kompenzacije za novinare i medije koji su ih proizveli“.

„Ovo je obaveza u skladu sa Direktivom EU o kopirajtu (2019) koju nacionalna zakonodavstva moraju da implementiraju počev od juna ove godine“, naveo je Radojković.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend