24. apr 2021.

Savet REM-a ni danas nije izabrao članove UO RTS-a i RTV-a jer nije bilo kvoruma

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) ni na današnjoj sednici nije izabrao članove upravnih odbora Radio-televizije Srbije (RTS) i Radio-televizije Vojvodine (RTV) jer nije imao kvorum za odlučivanje, a sledeća sednica zakazana je za 14. maj, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS).

UNS saznaje da na sednici Saveta REM-a, na kojoj je trebalo imenovati po šest novih članova upravnih odbora javnih servisa, kvoruma za odlučivanje nije bilo, jer dva člana Saveta danas nisu došla. Ovo je drugi put da Savet REM-a odlaže ovu odluku, koja se donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova, jer i na prethodnoj sednici, 15. aprila kvorum nije postojao.

Savet REM-a trenutno ima sedam članova, jer je Slobodan Cvejić prošle godine podneo ostavku, a Zoran Simjanović je 12. aprila preminuo. Predloženi kandidati za novog člana REM-a, umesto Cvejića, su novinari Milorad Vukašinović i Goran Eror.

Mandat po šest članova UO RTV-a i RTV-a je, inače, zvanično istekao. Oni su aprila 2016. godine stupili na dužnost u ovom telu, a Savet REM-a ih je na sednici u januaru iste godine imenovao. Upravni odbor, organ upravljanja javnog medijskog servisa, ima devet članova, a mandat članova UO je pet godina.

Šćepanu Praščeviću, Nenadu Jankoviću i Zoranu Panoviću mandat u UO RTS-a nije istekao, dok su Branko Bjelić, Branislav Popović i Jovan Adamov još uvek u UO RTV-a. Rad ovog organa je zaustavljen, međutim, dok nove članove Savet Regulatora ne imenuje.

REM je u septembru prošle godine raspisao konkurs za po šest članova upravnih odbora RTS-a i RTV-a, da bi u novembru objavio listu predloženih kandidata sa njihovim biografijama. Za članove oba Upravna odbora predloženo je 62 kandidata, a na članovima Saveta REM-a je da izaberu njih 12.

Prema Zakonu o javnim medijskim servisima, Upravni odbor usvaja Statut, kao i strategiju razvoja javnog medijskog servisa, utvrđuje programsku koncepciju javnog medijskog servisa, usvaja finansijski, kao i plan rada, usvaja plan nabavki i plan poslovanja i donosi odluku o usklađivanju visine takse.

On, takođe, imenuje i razrešava generalnog direktora javnog medijskog servisa, glavne i odgovorne urednike, kao i direktore programa, ako su oni predviđeni Statutom.

Upravni odbor, prema Zakonu, daje saglasnost na akt generalnog direktora o sistematizaciji poslova i zadataka i organizaciji rada javnog medijskog servisa, donosi investicione planove, kontroliše finansijsko poslovanje i imenuje internog revizora na predlog generalnog direktora, vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja delatnosti.

Upravni odbor razmatra predloge i preporuke Programskog saveta, usvaja izveštaj o radu i poslovanju javnog medijskog servisa i dostavlja ga Narodnoj skupštini, Savetu Regulatoru i obaveštava javnost, a obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Bira i članove Programskog saveta RTS-a i RTV-a, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine.

Upravni odbori RTS-a i RTV-a donose zajedničku odluku o sadržaju i formi jedinstvenog obrasca za naplatu takse i jedinstvenog obrasca o oslobađanju plaćanja takse, navodi se u Zakonu o javnim medijskim servisima.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend