26. avg 2019.

UDS: UNS nije kompetentan da iznosi tvrdnje u vezi sa zahtevima Maje Pavlović

Unija diskografa Srbije (UDS) istakla je, kao odgovor na podršku Udruženja novinara Srbije (UNS) zahtevima Maje Pavlović, da su navodi tog novinarskog udruženja netačni i paušalni, kao i da UNS nije reprezentativno udruženje emitera kompetentno da iznosi tvrdnje o visini minimalne naknade za emitovanje autorskih dela, interpretacija i fonograma.

Kako se navodi u saopštenju, visina i način obračuna minimalne naknade utvrđeni su sporazumom o tarifi koji je zaključen 2014. godine između ANEM-a, kao reprezentativnog udruženja korisnika (emitera), s jedne strane i OFPS-a i UDS-a, s druge strane, odnosno protokolom između Sokoja i ANEM-a.

„Za emitere koji imaju lokalnu ili regionalnu pokrivenost minimalna naknada po tarifi je izuzetno niska i utvrđuje se kad emiter nema ostvaren prihod ili je prihod ostvaren i prijavljen organizacijama minimalan“, navodi se u saopštenju.

UDS je istakao da je u svim državama u regionu i Evropi predviđeno plaćanje minimalne naknade ukoliko emiteri ne ostvaruju prihode kao i da su najniže u poređenju sa tarifama iz zemalja u regionu, „štaviše, minimalna naknada je toliko niska da u velikom broju slučajeva poštarina za slanje računa bude veća od iznosa računa“.

„Nesporazume u vezi sa minimalnom naknadom treba međusobno da reše udruženja ANEM, OFPS, PI i Sokoj. Iz ovih razloga, UDS još jednom poziva Verana Matića da, u vezi sa slučajem štrajka glađu Maje Pavlović i analizom obaveze plaćanja minimalne naknade, na zajednički sastanak pozove Maju Pavlović, predstavnike Sokoj-a, OFPS-a i PI-a, u cilju prevazilaženja nesporazuma Kanala 9 sa tim organizacijama oko plaćanja naknade, utvrđivanja svih činjenica i dogovora oko sklapanja sporazuma između organizacija i Kanala 9“, dodao je UDS.

Oni su ocenili da Maja Pavlović štrajkom glađu pokušava da izbegne svoje zakonske obaveze plaćanja naknade za „iskorišćavanje nečije intelektualne svojine“.

„Dugovanja Kanala 9 prema organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava datiraju još od 2014. i 2015. godine, te su sada došle na naplatu pravnosnažne i izvršne presude kojim je potvrđeno da Kanal 9 ima zakonsku obavezu da plati naknadu utvrđenu tarifom. Maja Pavlović štrajkom glađu pokušava da izbegne svoje zakonske obaveze plaćanja naknade za iskorišćavanje nečije intelektualne svojine“, istakli su oni.

UDS je naveo da su netačne informacije da Ustavni sud nije doneo ocenu o ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koji je tom sudu podneo Kanal 9 i dodao da su dva puta odbacili tu incijativu.

„Unija diskografa Srbije će pozvati međunarodna udruženja CISAC, čiji je član Sokoj kao organizacija koja ostvaruje prava autora, IFPI čiji je član OFPS koji ostvaruje prava proizvođača fonograma, kao i SCAPR čiji je član PI koji ostvaruje prava interpretatora, da podrže Sokoj, OFPS i PI u zaštiti interesa nosilaca prava od hajke, zloupotrebe i politizacije slučaja ‘štrajka glađu’ Maje Pavlović koju vrše pojedini mediji i udruženja novinara“, naveli su oni.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend