23. apr 2018.

UNS zabrinut zbog razmera neznanja novopečenih boraca za novinarska prava

Udruženje novinara Srbije (UNS), povodom saopštenja Udruženja medija i medijskih radnika Srbije (UMMR), u kojem ova nedavno osnovana organizacija navodi da institucije treba da „razmotre mogućnost da novinari u Srbiji dobiju status službenog lica“, podseća da novinari takvu zaštitu imaju od 2009. godine.

Izmenama Krivičnog zakonika, nakon višegodišnjeg upornog zalaganja UNS-a i razumevanja tadašnjeg ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića, izjednačena je krivično-pravna zaštita novinara sa predsednikom države, poslanicima, premijerom i članovima Vlade, sudijama, javnim tužiocima…

„Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko ovo delo učini prema predsedniku Republike, narodnom poslaniku, predsedniku Vlade, članovima Vlade, sudiji Ustavnog suda, sudiji, javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca i licu koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavlja, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina“, propisano je tada.

Ovaj član naknadno je menjan i sada kazna za ovo krivično delo iznosi od šest meseci do pet godina. I u drugim krivičnim delima propisanim Krivičnim zakonikom novinarima imaju isti stepen zaštite kao i najviši nosioci vlasti.

UNS smatra da novoosnovana udruženja, ako zaista žele da utiču na poboljšanje položaja novinara i medijskih radnika, moraju da se obaveste o svim propisima koji regulišu oblast medija i zaštitu novinara.

UNS ističe da novinari, a naročito kolege koji sebi daju za pravo da zastupaju njihove interese, moraju biti obevešteni i odgovorni, ali i posvećeni i istrajni u zalaganju za slobodu javne reči i zaštitu novinara. Sve protivno tome višestruko šteti novinarskoj profesiji i borbi za unapređenje njenog položaja.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend