16. jan 2019.

Upravni sud odbio tužbu sedam medija na beogradski medijski konkurs iz 2016. godine

Upravni sud u Beogradu odbio je tužbu koju je na sprovođenje i rezultate konkursa Grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata iz 2016. godine podnelo sedam učesnika konkursa – medija i produkcija.

Foto: Cenzolovka

Pet medija i dve produkcije – novinska agencija Beta pres, Novinsko preduzeće „Vreme“, Društvo za novinsko izdavačku delatnost Dan Graf, Preduzeće za izdavaštvo i izdavačku delatnost Media centar, Radiodifuzno preduzeće Radio Oskar, Sanja Ločar PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio vizuelnih proizvoda i televizijskog programa „SL medija“ i Jovana Polić PR Agencija za proizvodnju kinematografskih dela, audio vizuelnih proizvoda i televizijskog programa „JSP“ iz Beograda, 16. januara 2017. godine podneli su Upravnom sudu tužbu kojom osporavaju zakonitost rešenja Službe za informisanje Gradske uprave Grada Beograda o raspodeli sredstava.

Oni su u tužbi ukazali na nepravilnosti u vezi sa raspisivanjem i objavljivanjem medijskog konkursa iz 2016. godine, imenovanjem komisije, kao i donošenjem rešenja o raspodeli kojim je na 36 projekata raspodeljeno 85.750.000 dinara.

Upravni sud presudom je obavezao medije tužioce da Gradskoj upravi Beograda solidarno naknade troškove upravnog spora u iznosu od 18.000 dinara. Sud je obavezao tužioce i da izdavačima medija koji su na konkursu dobili novac, a kao zainteresovana lica učestvovali u ovom sporu, takođe nadoknadi sudske troškove. Tako će izdavači ovih medija sada morati da plate izdavaču „Iz kruga“ solidarno 26.250 dinara, isto toliko i Privrednom društvu „Politika novine i magazini“, Udruženju novinara Srbije 18.000 dinara, Radiju JAT, TDI i Magic records 85.500 dinara, Kompaniji Novosti i Radio Novostima 51.750 dinara, Adrija medija Grupi 34.500 i firmi „Internet group“ 34.500 dinara.

U tužbi medija i produkcija istaknuto je da konkursni kriterijum „mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika“ ima diskriminatorni karakter, jer na konkursu raspisanom na teritoriji Srbije ne učestvuju samo mediji srpske nacionalosti, već svih građana koji žive na teritoriji Republike Srbije.

Tužioci su naveli i da se nepravilnosti konkursnog postupka ogledaju u tome što „nije doneto rešenje o imenovanju stručne komisije“, kako to propisuje Pravilnik o sufinansiranju medijskih projekata, pa im „nije data mogućnost da budu upoznati sa kriterijumom i postupkom imenovanja članova stručne komisije“.

Mediji tužioci jednom od nepravilnosti smatraju i to što nije objavljen predlog komisije o raspodeli sredstava, već samo rešenje o raspodeli sredstava, zbog čega „nisu bili upoznati sa radom stručne komisije“. Takođe, tužioci su ukazali i na procesne nedostatke donetog rešenja o raspodeli, na oblik i sadržinu rešenja.

Sedam učesnika konkursa u tužbi su navela i da je „veliki deo sredstava dodeljen projektima preduzetnika i pravnih lica osnovanim u kratkom vremenskom periodu pre raspisivanja konkursa ili u toku samog trajanja konkursa, a čija registrovana delatnost nema veze sa medijima i javnim informisanjem“.

Upravni sud u obrazloženju presude naveo je da je ocenio da je osporeno rešenje (o raspodeli sredstava, prim. UNS) doneto nakon potpuno i pravilno sprovedenog konkursnog postupka.

Sud je istakao da nije osnovan navod da je kriterijum u konkursu: „mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika“ diskriminatoran, jer je on predviđen kao „jedan od bližih kriterijuma za ocenjivanje projekata“. Pravilnik je, navodi sud, „dao ovlašćenje organu koji raspisuje konkurs da u skladu sa specifičnostima i potrebama teritorijalne celine na koju se konkurs odnosi, propiše bliže konkursne kriterijume“.

Upravni sud kao neosnovane je odbacio i navode da nije doneto rešenje o imenovanju komisije. Kako navodi sud, rešenje je doneto 25. oktobra 2016. godine.

Sud je naveo da se iz zapisnika o radu komisije dostavljenim sudu može utvrditi da su u istima sadržana obrazloženja u odnosu na sve pristigle projekte.

„Stoga, tužbeni navod prema kome usled neobjavljivanja predloga o raspodeli sredstava od stane stručne komisije niko od tužilaca, kao učesnika konkursa, nije bio upoznat sa radom stručne komisije, nije od uticaja na drugačije odlučivanje u ovom sporu“, naveo je sud i istakao da je našao da je dispozitiv rešenja o raspodeli sredstava u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Ceneći navode kojima se ukazuje da su rešenjem dodeljena sredstva pojedinim učesnicima konkursa koji su osnovani u kratkom vremenskom periodu pre raspisivanja konkursa, ili u toku samog trajanja konkursa, Upravni sud je naveo da je Pravilnikom uređeno pravo učešća na konkursu.

„Kako iz odredaba Pravilnika ne proizilazi da je učešće na konkursu uslovljeno protekom određenog vremenskog perioda od osnivanja izdavača medija do njegovog učešća na konkursu, Upravni sud je ocenio da je tužbeni navod neosnovan, budući da se vrednovanje projekata vrši u odnosu na njihovu sadržinu, a ne na period trajanja izdavača medija i njegov poslovni renome“, naveo je sud.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend