23. apr 2017.

Lokalni mediji slepi za proteste

Piše Sanja Kljajić
Foto: Cenzolovka

Slika o lokalnim protestima u medijima, slika je o stanju u samim medijima. Oni koji nisu zapali u ruke moćnika, jesu u finansijske probleme. Ulogu lokalnih medija su delimično nadomestili oni sa nacionalnom pokrivenošću

Send this to friend