23. maja 2017.

Grub napad

Piše Ljiljana Smajlović
IZVOR Politika

No­vi ko­lum­ni­sta Po­li­ti­ke Go­ran Ko­zić obra­tio mi se 15. ma­ja u li­stu „Po­li­ti­ka“ sa se­bi ka­rak­te­ri­stič­nim agre­siv­nim pro­sta­štvom („Alo, se­stro, šta si ti ura­di­la za Po­li­ti­ku, osim što si je opljač­ka­la...“). Oki­dač je bi­la mo­ja iz­ja­va dru­gim li­sto­vi­ma da je dr­ža­va od­go­vor­na za sta­nje u me­di­ji­ma ko­jim upra­vlja. „Dr­ža­va sno­si od­go­vor­nost jer ni­je ras­ple­la vla­snič­ke od­no­se ni u Po­li­ti­ci, ni u No­vo­sti­ma. Kad ka­žem dr­ža­va, mi­slim na Alek­san­dra Vu­či­ća“, do­slov­ce sam re­kla.

Preuzeto sa: UNS

23. maja 2017.

Protest Podrži RTV: Toalet-papir za javni servis (FOTO)

protest_rtv_foto_cenzolovka (8)

Uz pištaljke, udaraljke, zvižduke i parolu "RTV je naš", građani i novinari okupljeni u pokretu Podrži RTV u ponedeljak su protestovali ispred zgrade pokrajinskog javnog servisa u Novom Sadu odakle se u tom trenutku emitovao Dnevnik u 5. Nezadovoljni što je godinu dana od novinarskih i uredničkih smena kvalitet programa opao, radnici su u lošem položaju, uvedena je cenzura a ukinute kultne emisije, zasuli su zgradu rolnama toalet-papira tražeći smene i krivičnu odgovornost rukovodstva za stanje u mediju. 

23. maja 2017.

Ubacivanje Miće Megatrenda u sajt »Vremena«

Piše Jovana Gligorijević
IZVOR Vreme

Sajt nedeljnika "Vreme" i još nekolicina drugih hakovani su u martu tako što su sa njih uklonjeni postojeći tekstovi, a umesto njih postavljeni hvalospevi rektoru univerziteta "Džon Nezbit" na (lošem) engleskom jeziku. Iako se svi tekstovi koji su ubačeni na naš sajt odnose na Miću Jovanovića, nema nijednog pouzdanog dokaza da on ima direktne veze sa ovim. Ipak, znajući mu reputaciju, možemo da pretpostavimo da mu ovo nekako ide u korist. Teorijski, negde tamo u svetu mogao bi da se pohvali kako "ugledan beogradski nedeljnik" izveštava o njegovim naučno-menadžersko-publicističkim poduhvatima

23. maja 2017.

Pljuvanje u lice

Piše Filip Švarm
IZVOR Vreme

„Ja da sam hteo da ubijem Dejana Anastasijevića, ja bih ga sigurno ubio – nema nikakve sumnje", rekao je Šešelj za „Insajder bez ograničenja". Ova gola prijetnja čovjeka tera da iskoči iz kože: Šešelj je, zapravo, bahato poručio da kad nekog odluči likvidirati, tome nema spasa – uključujući i našeg novinara koji je pukim slučajem preživio eksploziju bombe postavljene na prozor pre deset godina

23. maja 2017.

U Srbiji sve više onlajn medija, sve kraći životni vek vesti

Piše Jadranka Bugarski
IZVOR N1

Prosečan životni vek jedne internet vesti je sat ili dva dok ne padne u zaborav u moru novih informacija. U danu kada osnivač društvene mreže Tviter kaže da je internet uništen, u Srbiji broj tradicionalnih medija pada, dok broj onlajn medija raste. To pokazuju podaci Share fondacije za elektronski nadzor.

Send this to friend