10. mar 2023.

Maja Sever zabrinutost nacrtom kompromisnog predloga protiv SLAPP-a koje je objavilo predsedništvo Evropskog veća

Maja Sever, predsednica Evropske federacije novinara (EFJ), uputila je kao predstavnica Sindikata novinara Hrvatske i članica Koalicije protiv SLAPP-a (CASE coalition), predsedniku Vlade Hrvatske, kao ministrima pravde i kulture, duboku zabrinutost nacrtom kompromisnog prijedloga protiv SLAPP-a koji je objavilo predsjedništvo Europskog vijeća.

Objavljujemo pismo Maje Sever:

Koalicija protiv SLAPP tužbi (CASE) pozdravila predloženu Direktivu protiv SLAPP-a koju je Europska komisija objavila u travnju 2022., iako smo napomenuli da je potrebno nadograđivati određena područja prijedloga kako bi se osigurala smislena zaštita od zlouporaba tužbi usmjerenih protiv javnih nadzornih tijela kao što su novinari, borci za ljudska prava,  i organizacije civilnog društva.

Objavljeni kompromisni prijedlog u suprotnosti je od zahtjeva za  ključnom zaštitom i radikalno sužava opseg zaštitnih mjera koje je predložila EK, a ne uspijeva ispuniti očekivanja  Europskog parlamenta, najvažnijeg demokratskog tijela Europske unije.

Posebno nas zabrinjava:

Članak 4. predložene direktive Europske komisije zajedno s uvodnom izjavom 22., u kojoj je definirano da „pitanja s prekograničnim posljedicama“ uključuje slučajeve usmjerene na akte javnog sudjelovanja relevantne za više država članica, uklonjen je iz teksta, što posljedično ne ostavlja relevantne smjernice za usklađenu provedbu Direktive;

„Očito neutemeljen“ definiran je tako usko u novom paragrafu 13. (a) uvodne izjave da predloženi mehanizam prijevremenog otpuštanja čini beskorisnim. U novoj verziji prijedloga Direktive očito neutemeljena tvrdnja shvaća se „kao tvrdnja koja je toliko očito neutemeljena da nema prostora za bilo kakvu osnovanu sumnju (..)“. Većina  tužbi neće ispuniti ovaj previsoki prag;

Uklonjen je članak 15. o naknadi štete, a druge mjere osmišljene za zaštitu ljudi i organizacija civilnog društva su na udaru SLAPP-a, te je tako odvraćanje od upotrebe SLAPP-ova znatno razvodnjeno.

Smatramo da bi učinak ovakvih promjena bilo smanjenje potencijalnog utjecaja i učinkovitosti  bilo koje buduće direktive.

Primjerice, od 570 europskih slučajeva SLAPP-a utvrđenih u CASE samo bi se 10 % kvalificiralo kao „prekogranično“ koristeći tumačenje primijenjeno u kompromisnom prijedlogu Vijeća.

U međuvremenu, tako visok prag za otkazivanje prije suđenja u većini bi slučajeva predloženi mehanizam prijevremenog otpuštanja učinio potpuno suvišnim: većina država članica EU-a, uključujući Hrvatsku, već imaju uspostavljene mehanizme predraspravnog postupka za uklanjanje meritornih predmeta iz sudskog sustava. U većini slučajeva kompromisni prijedlog predstavlja manju prepreku za tužitelje SLAPP-a od postojećih mehanizama.

Nadalje, uklanjanjem kompenzacijske štete kompromisni prijedlog ostavlja članku 14. (dodjela troškova) i članku 16. (kazne) da osiguraju smisleno odvraćanje. Nažalost, prijedlog slabi obje ove odredbe, zbog čega nije sigurno hoće li oni  koji koriste SLAPP biti sankcionirani ili ne – i dvosmisleno je kojim će sankcijama biti izloženi.

Teško je vjerovati da će mehanizmi predloženi u kompromisnom prijedlogu znatno utjecati na one koji su pogođeni SLAPP tužbama. Stoga je ključno da Vlada Republike Hrvatske i nadležna ministarstva sada djeluju  kako bi osiguralo da Europsko vijeće ne ublaži odredbe iz predložene direktive Europske komisije, već ih osnaži kako bi se osigurala snažna zaštita od SLAPP-ova u Europi.

Lijepo vas molim informaciju o stajalištima hrvatskih nadležnih institucija o kompromisnom prijedlogu Predsjedništva o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća SLAPP-u.

Rado ćemo s vama razgovarati o tim pitanjima prije sastanka Radne skupine za građanska pitanja  (SLAPP) 15. ožujka 2023.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend