18. jun 2022.

Najoštrija osuda pretnji zaposlenima i vlasnici OK Radija u Vranju

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara razmatrala je na današnjem vanrednom sastanku pretnje koje su upućene vlasnici OK Radija u Vranju Oliveri Vlatković i zaposlenima u tom radiju.

Član Radne grupe Veran Matić je prilikom upoznavanja ostalih članova sa trenutnom situacijom koja se dešava u Vranju, ukazao na to da pretnje traju duži vremenski period, odnosno, od trenutka kada je vlasnica radija inspekciji prijavila investitora koji je izvodio radove bez potrebnih dozvola.

Pretnje su nastavljene putem telefona, a maskirana lica su izazvala incident u kafeu No coment, koji funkcioniše u okviru medijske kuće i iz čijih prihoda se obezbeđuje deo sredstava za nesmetano funkcionisanje medija.

Pritisak i pretnje su nastavljene i u junu kada su zazidani prozori jedne od kancelarija OK Radija. Nadležne gradske službe su konstatovale da je zaziđivanje prozora urađeno na nezakonit način i izrazile spremnost da se uklone svi nelegalno izgrađeni objekti.

Pritisak na vlasnicu, koji je izvršen od strane Dejana Nikolića Kantara – višestruko osuđivanog vlasnika lanca kockarnica i građevinskog investitora, dostigao je kulminaciju nakon posete članova Stalne radne grupe za bezbednost novinara, a dan pre davanja iskaza u tužilaštvu povodom svih pretnji.

Dejan Nikolić Kantar se trenutno nalazi na izdržavanju kazne kućnog zatvora u trajanju od četiri meseca zbog krivičnog dela neovlašćeno organizovanje igara na sreću, sa pravom, u skladu sa zakonom, da svakog radnog dana od 8 do 15 časova obavlja svoj posao u građevinskom preduzeću, kao i da svakog dana od 15 do 17 časova boravi izvan stana.

Zamenik republičkog javnog tužioca i član Radne grupe Branko Stamenković ukazao je na to da nije dopušteno da okrivljeni bude u kontaktu sa žrtvom i da razgovara sa njom i da to može da bude indicija da okrivljeni nema nameru da odustane od iskazivanja daljih pretnji.

On je naveo da Osnovno i Više tužilaštvo u Vranju nije načinilo nijedan propust i da će se, nakon davanja iskaza zaposlenih kao i vlasnice radija, adekvatno reagovati.

Takođe, istaknuto je da je potrebna nepodeljena podrška svih državnih organa (MUP-a, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija) kako bi se iskazala odlučnost u rešavanju ovog slučaja, a imajući u vidu da je ovakvim postupkom državi bačena rukavica u lice.

Predstavnik Ministarstva pravde Jovan Ćosić upoznao je članove Radne grupe sa činjenicama koje su vezane za izricanje i izvršenje kazne kućnog zatvora za Dejana Nikolića Kantara i koji su zakonski razlozi iz kojih mu je odobreno pravo na napuštanje stana prilikom izdržavanja izrečene kazne.

On je ukazao na to da, ukoliko lice postupa protivno pravilima kojih se mora pridržavati prilikom izdržavanja kazne kućnog zatvora, može mu biti oduzeto pravo na napuštanje stana za vreme izdržavanja kazne.

O svim činjenicama koje su iznete na današnjem sastanku biće upoznat direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija radi preduzimanja odgovarajućih mera, u skladu sa nadležnostima propisanim zakonom.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Bekir Dudić istakao je da je započet postupak procene bezbednosti vlasnice i zaposlenih u OK Radiju i da će se u skladu sa rezultatima te analize preduzeti odgovarajuće mere.

Povodom napada na ekipu Bugarske nacionalne televizije koji se dogodio u utorak u blizini rudnika Podvirovi kod Bosilegrada, Stamenković je prisutne obavestio o tome da su Osnovno i Više javno tužilaštvo u Vranju u kontaktu sa nadležnim javnim tužilaštvom iz Sofije i da preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti kako bi predložili sprovođenje daljih mera.

Članovi Radne grupe oštro osuđuju sve napade koji su usmereni na vlasnicu i zaposlene u OK Radiju i zahtevaju od svih državnh organa, kao i organa Gradske uprave grada Vranja, da preduzmu sve mere koje im stoje na raspolaganju kako bi se sprečio uticaj na novinare usled kog oni ne mogu obavljati svoju osnovnu funkciju koja se sastoji u slobodi prikupljanja i objavljivanja informacija koje su od značaja za sve stanovnike lokalne samouprave na čijoj teritoriji pružaju svoje usluge.

Brzom i odlučnom reakcijom potrebno je jasno staviti do znanja svima da se ne sme ugrožavati slobodan protok informacija putem medija, kao ni uređivačka autonomija medija, a naročito vršenjem pritisaka, pretnjama, odnosno ucenom vlasnika medija ili novinara.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend