03. okt 2020.

Uz pomoć advokata Pištaljke uzbunjivač iz niške hitne pomoći dobio zaštitu

Vrhovni kasacioni sud preinačio je presudu Apelacionog suda u Nišu i pružio zaštitu uzbunjivaču Draganu Stamenkoviću kojem su pomoć i pravne savete davali advokati Savetovališta za uzbunjivače portala Pištaljka.

Dragan Stamenković je vozač u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Nišu, a žrtva odmazde postao je kada je zdravstvenoj inspekciji prijavio kršenje radno-pravnih propisa prilikom angažovanja jednog zaposlenog u Hitnoj pomoći, nepoštovanje procedure prilikom raspisivanja konkursa za radna mesta i slične nepravilnosti.

Iako se u svojoj prijavi Stamenković pozvao na član Zakona o zaštiti uzbunjivača koji mu garantuje anonimnost, direktor niške Hitne pomoći došao je u posed te prijave i istakao je na sve četiri oglasne table u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć čime je prekršio obavezu čuvanja identiteta uzbunjivača. Uz prijavu je čak okačeno i propratno obaveštenje direktora da se, imajući u vidu princip transparentnosti, zaposlenima na uvid stavlja prijava uzbunjivača. Stamenković je posle toga trpeo uvrede i neprijatnosti, čime je doveden u neravnopravan položaj sa ostalim radnicima samo zato što je izvršio uzbunjivanje. Prema nalazu i mišljenju veštaka neuropsihijatra ovo obelodanjivanje poremetilo je uzbunjivača toliko da je imao akutnu reakciju na stres zbog čega mu je prepisan lek za spavanje i antidepresiv.

Iako su niži sudovi u dva stepena odbijali njegov tužbeni zahtev zaključujući da uzbunjivač nije učinio verovatnim da je prema njemu preduzeta neka štetna radnja, Vrhovni kasacioni sud je preinačio ove presude. Ovaj sud zaključio je da je isticanje prijave na oglasnim tablama izvršeno „sa namerom da se naškodi uzbunjivaču“, tako što će se „prema njemu izazvati negativna reakcija drugih zaposlenih u radnom okruženju“. U obrazloženju odluke se ističe da je „Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nišu prema tužiocu Draganu Stamenkoviću iz Niša preduzeo štetnu radnju u vezi sa uzbunjivanjem, na taj način što je prijavu uzbunjivača – tužioca postavio na sve četiri oglasne table u prostorijama tuženog, zbog čega je tužilac bio izložen šikaniranjima, pretnjama, nazivan pogrdnim imenima“.

Niškoj Hitnoj pomoći naloženo je da otkloni sve posledice ove štetne radnje tako što će skinuti prijavu tužioca sa oglasnih tabli, a zabranjeno joj je i da ovu radnju ponovi. Uz to, presuđeno je da se uzbunjivaču isplati naknada štete u iznosu od 50 hiljada dinara za pretrpljen strah i 80 hiljada dinara za duševne bolove zbog povrede časti i ugleda.

Ovom odlukom okončana je golgota ovog radnika Hitne pomoći koji je posle dugog suđenja ipak stigao do povoljne odluke. Svoje zadovoljstvo i zahvalnost pravnom timu Pištaljke Stamenković je izrazio u poruci: „U svoje lično ime želim da se zahvalim celokupnom timu Pištaljke na višegodišnjoj saradnji i razumevanju, a posebno advokatima Eni Čeleketić i Dušku Kovačeviću koji su uradili reviziju presude Apelacionog suda u Nišu i time direktno doprineli konačnom ishodu višegodišnjeg pravnog postupka pred Vrhovnim kasacionim sudom u Beogradu“.

Stamenković je uzbunjivanje izvršio početkom 2017. godine, a presudu Vrhovnog suda dobio krajem avgusta ove godine.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend