28. okt 2019.

Sud: Politika neovlašćeno promenila glavu lista, povređena autorska prava

Apelacioni sud doneo je odluku da je 2007. godine dnevni list Politika pogrešio kada je bez saglasnosti i mimo volje i prava naslednika osnivača ovog lista prepravio glavu – logo Politike i s naslovne strane skinuo imena osnivača, što sada mora da ispravi.

Foto: Cenzolovka

Presudom se utvrđuje da je „Politika novine i magazini“ d.o.o. iz Beograda povredio autorska prava predaka tužioca Vladislava F. Ribnikara i Vladislava Sl. Ribnikara tako što je neovlašćeno izmenio glavu lista „Politika“.

„Obavezuje se tuženi „Politika novine i magazini“ d.o.o. iz Beograda da štampa glavu lista „Politika“ po maketi istog izgleda kakva je bila naslovna strana lista „Politika“ do 24.01.2007. godine pod pretnjom novčanog kažnjavanja i pretnjom zabrane štampanja novina pod naslovima „Politika“ u roku od 15 dana od dostavljanja otpravka presude“, navodi se.

Pored toga, zabranjuje se tuženom „Politika novine i magazini“ iz Beograda da na bilo koji način vrši povredu moralnih prava autora glave lista „Politika“.

„Obavezuje se tuženi „Politika novine i magazini“ d.o.o. iz Beograda da o svom trošku objavi ovu presudu u dnevnom listu „Politika“ u roku od 15 dana od dana dostavljanja otpravka presude. „Politika novine i magazini“ se obavezuje da tužiocu Davorinu Darku Ribnikaru nadoknadi troškove parničnog postupka u ukupnom iznosu od 203.200 dinara u roku od 15 dana od dostavljanja otpravka presude“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend