05. okt 2022.

UN: IFJ predvodi borbu za bezbednost novinara

Na 51. sednici Saveta UN za ljudska prava u Ženevi zvanično je pokrenuta kampanja za novi obavezujući međunarodni instrument posvećen bezbednosti novinara. Poziv na novu Konvenciju UN za unapređenje bezbednosti, zaštite i nezavisnosti medijskih radnika podržali su novinari i medijski sindikati, udruženja, predstavnička tela medija i nevladine organizacije širom sveta.

Sada je osnovana radna grupa – Prijatelji konvencije – kako bi se omogućilo državama članicama da rade na njenom usvajanju.

Grupa je pokrenuta na pratećem događaju u Ženevi 30. septembra na kojoj su se obratili predsednik IFJ Dominikue Pradalie, Nasser Abu Bakker, predsednik Palestinskog novinarskog sindikata, Zuliana Lainez Otero, potpredsednica novinarske federacije Latinske Amerike i Kariba i međunarodni ekspert za ljudska prava dr Karmen Dragići, autorka nacrta konvencije.

Otvaranju Konvencije prisustvovali su predstavnici država članica, uključujući Grčku, Italiju, Palestinu, Austriju, Jemen, Francusku, EU, Letonija, Liban, Holandija, kao i međunarodna udruženja medija i novinara. Poruke podrške stigle su iz više država članica.

Međunarodna konvencija o bezbednosti i nezavisnosti novinara i drugih medijskih profesionalaca razvijena je kao odgovor na neuspeh postojećih međunarodnih odgovora u borbi protiv nekažnjivosti i rastućih pretnji novinarima i medijima širom sveta.

Ističe postojeće slabosti i rupe u međunarodnom humanitarnom pravu i pravu ljudskih prava i nedostatak efikasnih mehanizama za sprovođenje.

 

Ona se zasniva na prepoznavanju specifične uloge i pretnji sa kojima se novinari suočavaju i ograničenja postojećih opšteprimenljivih pravila. Novi obavezujući međunarodni instrument posvećen bezbednosti novinara, uključujući poseban mehanizam za sprovođenje, pomogao bi da se poboljša efikasnost međunarodnog odgovora.

Predsednik IFJ Dominikue Pradalie rekao je: „Stotine novinara su ubijeni u protekloj deceniji, hiljade su zatvoreni. Novinarima se svakodnevno preti. Takvi zločini se vrše gotovo potpuno nekažnjeno širom sveta. Svi oni koji veruju medijima slobode, prava građana na informisanje moraju delovati sada kako bi se zaustavila nekažnjivost. U ime novinarskih sindikata i udruženja i medijskih profesionalaca i njihovih organizacija širom sveta pozivamo države članice da nam se pridruže u podršci Konvenciji koja može dati međunarodna zajednica sredstva neophodna za unapređenje bezbednosti novinara“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend