05. jul 2023.

Bilo bi pravedno da se SLAPP tužitelje može kazniti za podizanje neutemeljenih tužbi

Piše Davorka Blažević
IZVOR HND

Hrvatsko novinarsko društvo pridružilo se Europskoj federaciji novinara (EFJ) i Case koaliciji, mreži europskih organizacija u borbi protiv SLAPP-a, kako bi upozorili da opći pristup EU Vijeća Anti-SLAPP Direktivi dokida zaštitu novinara koji otkrivaju zlouporabe – što ugrožava pravo građana da znaju i novinara da informiraju. O svojim iskustvima svjedoče kolege koje su na meti SLAPP-a te iznose svoje viđenje kakvu Anti-SLAPP Direktivu trebamo.