02. jul 2021.

UNS: Tražićemo nadzor ministarstava pravde i policije u suđenju aleksandrovačkog novinara protiv lokalnog policajca

IZVOR UNS

Udruženje novinara Srbije (UNS) tražiće od ministarstava pravde i policije nadzor nad postupanjem suda i policije u slučaju aleksandrovačkog novinara Bobana Pribanovića koji je tužio lokalnog policajca za povredu časti i ugleda 2017. godine, a sudskom postupku, zbog protoka četiri godine, preti zastara sredinom ovog meseca.