18. sep 2020.

Interni etički medijski kodeks sprečava sukob interesa između nacionalnog saveta, stranaka i novinara

Piše Natalija Jakovljević

Direktor Novinsko-izdavačke ustanove „Rusko slovo” iz Novog Sada Dr Boris Varga rekao je za portal Slobodna reč da Interni etički medijski kodeks obavezuje „Ruske slovo” da profesionalno, novinarski izvršava, a Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine da se ne meša u uređivačku politiku medija čiji je osnivač.

28. jul 2020.

Nacionalni saveti imaju apsolutnu kontrolu?!

Piše Veljko Milić

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji prilično je neujednačeno. Po pravilu, nacionalne manjine čiji pripadnici žive u većem broju u Republici Srbiji imaju bolju mogućnost da informacije primaju na svom maternjem jeziku. Takođe, nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji AP Vojvodine, imaju nešto bolji položaj po pitanju informisanja na maternjem jeziku, nego što je to slučaj sa nacionalnim manjinama čiji pripadnici žive u drugim delovima Republike Srbije. Veliki uticaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina, zajednički je za informisanje svih nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije.

15. jul 2020.

Nova medijska strategija i mediji na jezicima manjina

Piše Vuk Miloš Petrović
IZVOR VOICE

Prema Medijskoj strategiji čiji je akcioni plan, prema rečima predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić, trebalo da bude usvojen još 16. maja ove godine ali još uvek nije, posebna pažnja posvećuje se položaju nacionalnih saveta nacionalnih manjina zbog postojanja „određene zabrinutosti po pitanju njihovog uticaja na pluralizam i uređivačku nezavisnost medija“.

02. mar 2020.

FAR se već četiri godine trudi da svetli objektivnošću

Piše Slobodan Aleksić Ćosa
IZVOR FAR

FAR je napunio četiri godine i polako ulazi u vreme zrelosti i nije mu lakše. Naprotiv teže mu je. I to zbog njega samog i profesionalnih principa koje poštuje i sledi, a protiv kojih su gotovo sve okolnosti. Od javnog ukusa, koji nameće većina „velikih medija“, pa do sveopštih prilika u kojima smo svi mi, pa i FAR. Ali ne treba kukati i tražiti izgovore, nego treba raditi i u radu tražiti rešenja.

17. feb 2020.

Manjinsko informisanje u Srbiji u teškom položaju: Slobodni mediji jedva preživljavaju

Piše Natalija Jakovljević

Najveći broj medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina uglavnom su pod uticajem glavnih manjinskih stranaka u svojim zajednicama. ”Mejnstrim” mediji su pod uticajem ili kontrolom političkih elita, kritički glasovi su proterani, a umerene i argumentovane debate ne postoje. Mala šaka slobodnih medija jedva preživljava, njihovi najveći izazovi su ljudski i finansijski resursi. Ovi mediji su neretko izloženi ignorisanjem od strane lokalnih političkih funkcionera i predstavnika javnih preduzeća, koja često ne odgovaraju na novinarska pitanja od javnog značaja. Teško je živeti na jednom manjinskom tržištu, koji je svaki dan sve manji zato što građani odlaze iz ove države.

29. mar 2019.

Dezinformisanje manjina?

Piše Norbert Šinković

Nakon završene javne rasprave o nacrtu nove medijske strategije nacionalni saveti nacionalnih manjina, koji su i osnivači manjinskih medija o čijem budućem statusu se raspravlja, otvoreno su protiv većine predloženih rešenja za manjinsko informisanje. Dok iz saveta tvrde da predložene mere ugrožavaju stečena manjinska prava, medijski stručnjaci i novinarska udruženja naglašavaju da je cilj mera da se smanji politički uticaj na te medije.

Send this to a friend