24. dec 2020.

Izveštavanje o zločinima je novinarska obaveza i dužnost (VIDEO)

IZVOR Danas

Na online konferenciji „Sud javnosti bez javnosti u sudnici“ predstavljeni su predlog praktične politike Fonda za humanitarno pravo „Analiza ključnih problema i preporuke za unapređenje odnosa sa javnošću institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina u Republici Srbiji“ i istraživanje javnog mnjenja „Obaveštenost građana Srbije o ratovima ’90, ratnim zločinima i suđenjima optuženima za ratne zločine“, koje je sproveo Demostat.

09. feb 2018.

Sedma sila na određeno vreme

Pišu Nidžara Ahmetašević, Žarka Radoja, Biljana Sekulovska, Milica Bogdanović i Una Hajdari

Van spoljnih pritisaka koji dolaze mahom od vlasti, koji su u pojedinim od pet država sve veći i opasniji, problem sistemskog unutrašnjeg onemogućavanja novinara i novinarki da se bave svojim poslom, retko je tema u javnom diskursu.

28. jan 2016.

Istraživanje o radnom položaju novinara: Ne znaju da li imaju posao, ali znaju da slobodu nemaju

Piše Zoran B. Nikolić

Kada se cenzura i prekarizacija spoje, ne čudi da više od tri četvrtine novinara smatra da danas ima više autocenzure nego cenzure, jer se novinari plaše da ne ostanu bez posla, kao i da bi dve petine novinara napustilo novinarstvo, kada bi moglo da bira, a jedna petina bi izabrala siguran posao i po cenu…