22. apr 2021.

Komisija odobrila ugovore kojima Telekom planira uništenje medija UM

Saradnja Telekoma i Telenora dobila je "zeleno svetlo" od Komisije za zaštitu konkurencije - kako je zvanično objavljeno, Komisija je uslovno izuzela ugovore zaključene između kompanija Telekom Srbija i Telenor, koji se odnose na korišćenje optičke infrastrukture, uz nalaganje mera i rokova za njihovo izvršenje. To praktično znači da su ovim kompanijama ugovori odobreni na ograničeni vremenski rok. Na koliko tačno - još nije poznato.

„Zbog iskazanog interesovanja javnosti, nepotpunih i netačnih informacija iznošenih tokom postupka, Komisija će u cilju tačnog informisanja objaviti kompletna rešenja sa obrazloženjima koja ne sadrže zaštićene podatke čim se ispune procesni uslovi za to, odnosno odluči o zahtevima Telekoma i Telenora za zaštitu podataka“, navodi se u saopštenju Komisije.

Šta je izuzeće od zabrane

Uslovno izuzeće ugovora znači da su oni odobreni na ograničen vremenski rok i da kompanije koje su zaključile ugovor imaju obavezu da izveštavaju Komisiju o svojim poslovnim potezima u skladu sa ugovorom.

Restriktivni sporazumi, prema Zakonu o zaštiti konkurencije, mogu da budu izuzeti od zabrane „ukoliko doprinose unapređenju proizvodnje i prometa, odnosno podsticanju tehničkog ili ekonomskog napretka, a potrošačima obezbeđuju pravičan deo koristi pod uslovom da ne nameću učesnicima na tržištu ograničenja koja nisu neophodna za postizanje cilja sporazuma, odnosno da ne isključuju konkurenciju na relevantnom tržištu ili njegovom bitnom delu“ (član 11. pomenutog Zakona).

Komisija može da, na zahtev učesnika u restriktivnom sporazumu, izuzeti pojedini restriktivni sporazum od zabrane (pojedinačno izuzeće definisano je članom 12. istog Zakona).

„Period na koji se odnosi pojedinačno izuzeće ne može biti duži od osam godina“, navodi se.

Komisija za zaštitu konkurencije je krajem janura ove godine objavila da su joj se obratile kompanije Telekom Srbija i Telenor Srbija sa zahtevom za pojedinačno izuzeće od zabrane ugovora o ograničenoj i definisanoj poslovnoj saradnji u odredjenom segmentu poslovanja.

Podsetimo, kompanije SBB i United Media, koje posluju u okviru United Grupe podnele su početkom aprila krivičnu prijavu protiv Telekom Srbija a.d. Beograd i Telenor d.o.o. Beograd, kao i odgovornih lica u tim kompanijama, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zaključenje restriktivnog sporazuma iz člana 229 stav 1 Krivičnog zakonika.

„Postoje osnovi sumnje da su prijavljeni krajem 2020. i početkom 2021. godine zaključili restriktivni sporazum, kojim se vrši podela tržišta u cilju potiskivanja trećeg učesnika sa tržišta i to SBB u pogledu infrastrukture, a United Media u pogledu medijskih sadržaja“, navodi se u saopštenju advokatske kancelarije Tomanović, koja je podnela krivičnu prijavu.

Reč je o sporazumu koji je Telekom sklopio sa Telenorom, o čemu je N1 već izveštavao.

Do javnosti je, u januaru, došao interni dokument, koji je potpisao sadašnji direktor Telekoma, a tada koordinator za internet i multimedije – Vladimir Lučić.

U više različitih papira članovima izvršnog i nadzornog odbora Lučić, aktuelni direktor Telekoma, jasno je obrazložio da je cilj uništenje TV stanica u sastavu United Medie i da je saradnja sa Telenorom zapravo samo sredstvo kako do toga treba da se dođe.

„Ovo omogućava da se SBB potisne sa ovog tržišta, da Telekom Srbija bude stabilno broj jedan u maloprodaji fiksnog interneta, ali i da u veleprodaji ostvari značajan prihod u budućnosti. Što se tiče sadržaja, tj. naših TV kanala, kako se korišćenjem naše infrastrukture podrazumeva i korišćenje našeg sadržaja, omogućiće se potpuna dominacija našeg sadržaja u odnosu na United media kanale. Samim tim, ugovorom za pomenutu uslugu se stavlja tačka na poslovanje United media kao i SBB-a u Srbiji“, navodi se u dokumentu.

Po dobijanju odobrenja od Komisije za zaštitu konkurencije, saopštenjima su se oglasili i Telekom i Telenor.

Telekom: Liberalizuje se tržište komunikacija

Kompanija Telekom Srbija danas je potvrdila da je od Komisije za zaštitu konkurencije dobila obaveštenje da je predložena saradnja sa Telenorom odobrena i da je u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima.

„Na ovaj način stekli su se uslovi da ugovor koji su kompanije predložile stupi na snagu“, naveo je Telekom.

Kompanija je istakla da je saradnja sa Telenorom urađena u skladu sa najboljim evropskim standardima i podrazumeva iznajmljivanje Telekomove optičke infrastrukture Telenoru i distribuciju sadržaja, „po komercijalnim i potpuno neekskluzivnim uslovima“.

Kako je objašnjeno, Telekom Srbija može da iznajmljuje svoju infrastrukturu i drugim učesnicima na tržištu, a Telenor može da kupuje sadržaje od koga god želi, jer ugovor nije restriktivan ni u jednoj svojoj tački.

Telenor: Dalji razvoj konkurentnosti

Kompanija Telenor Srbija je saopštila da je Komisija za zaštitu konkurencije uslovno odobrila ugovor Telenora sa Telekomom Srbija o iznajmljivanju optičke infrastrukture, što Telenoru omogućuje ulazak na tržište distribucije medijskih sadržaja i fiksnog širokopojasnog interneta.

Po tumačenju Telenora, to znači dalji razvoj konkurentnosti u tom segmentu tržišta.

„Drago nam je što je Komisija za zaštitu konkurencije donela pozitivnu odluku i sada ćemo se fokusirati na kreiranje inovativne i atraktivne ponude koju ćemo lansirati do kraja godine. Želimo da se i u ovom segmentu izdvojimo kvalitetom, kao što smo i u mobilnim uslugama. Srpsko tržište je spremno za novog kablovskog operatora“, rekao je generalni direktor Telenora u Srbiji Majk Mišel.

Kako je saopšteno, Telenor ulazi na tržište distribucije medijskih sadržaja samostalno, poštujući pravila fer tržišne utakmice sa ostalim ponuđačima sadržaja, uključujući SBB i Telekom.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend