22. feb 2017.

Ništa bez pisane saglasnosti autora

Bez pisane saglasnosti autora ili nosioca autorskih prava ne treba objavljivati medijske sadržaje sa interneta, uključujući fotografije, izjavio je danas advokat Miloš Stojković na seminaru "Novinarska etika u onlajn medijima" na kome su predstavljene Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u on lajn okruženju.

Stojković je na seminaru u Beogradu, na kome su učestvovali novinari i urednici onlajn medija, rekao da je i u slučaju da postoji pisana saglasnost autora ili nosioca autorskih prava potrebno naznačiti izvor za objavljeni sadržaj.

On je upozorio da se u suprotnom mediji mogu suočiti sa tužbama za kršenje autorskih prava i novčanim kaznama.

U Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije u on lajn okruženju piše da se, ako autor medijskog sadržaja nije poznat ili je do njega nemoguće doći, preporučuje da se medij uzdrži od objavljivanja tog sadržaja ili da u tom slučaju koristi druge slične sadržaje koji predstavljaju javno dobro.

Na seminaru je razmatran niz hipotetičkih situacija, poput dobijanja informacije sa neke društvene mreže o navodnim koruptivnim radnjama u određenoj opštini.

Učesnici seminara su se saglasili da u slučaju takvih navoda treba proveriti odakle su te tvrdnje došle i kontaktirati i drugu stranu kako bi se priča proverila.

Smernice za primenu Kodeksa novinara obavezuju da informacije prikupljene sa društvenih mreža i drugih digitalnih platformi pre objavljivanja treba tretirati kao i bilo koji drugi izvor informacija.

„Informacije prikupljene sa društvenih mreža i drugih digitalnih platformi pre objavljivanja treba tretirati kao i bilo koji drugi izvor informacija. U njihovoj obradi novinar treba da postupa u skladu sa standardom dužne novinarske pažnje“, navodi se u Smernicama.

Đorđe Krivokapić iz Share fondacije savetovao je novinarima da uvek objasne zbog čega menjaju objavljeni tekst i da jasno naznače ako je neki tekst marketinške prirode kako bi to čitaoci mogli da pročitaju.

U Smernicama se preporučuje da ispravka informacije bude objavljena kao posebna vest s tekstualnim objašnjenjem šta se u tekstu menja i naznakom da je u pitanju ispravka.

Razmatrano je i pitanje prava na zaborav, odnosno šta uraditi u situaciji kada se od redakcije traži da sa interneta ukloni medijski sadržaj objavljen pre više godina.

Urednik onlajn medija može da odluči da ukloni sadržaj ili podatke o ličnosti u okviru sadržaja, po zahtevu osobe čija su lična prava ugrožena, ukoliko objavljivanje podataka o ličnosti ne predstavlja javni interes ili ako iz bilo kog razloga pravo javnosti da bude informisana o pitanjima od javnog značaja ne preteže nad zaštitom prava na privatnost, navodi se u Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije.

Član Komisije za žalbe pri Savetu za štampu Petar Jeremić je ukazao na slučaj deteta iz jedne hraniteljske porodice koje je sa interneta saznalo da mu je otac izvršio samoubistvo i pod kojim okolnostima se to desilo.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend