02. mar 2023.

Telekom korisnicima ukinuo još kanala

Telekom Srbija ukinuo je korisnicima kablovske televizije još šest kanala u okviru irisTV, dva kanala u okviru irisGO i jedan kanal u okviru određenog paketa i ponude Supernove. Obaveštenja o ovome objavljena su na sajtu Mts i Supernova. Potrošači su, zbog ukidanja kanala, stekli uslove za jednostrani raskid ugovora sa ovim operatorom, bez naknade štete. U organizaciji Efektiva za portal N1 objašnjavaju da potrošači, u slučaju da žele da iskoriste svoje pravo za raskid ugovora, treba samo da vode računa da li su, možda, sa operatorom potpisali takozvani kombinovani ugovor, gde su uz uslugu kablovske televizije i interneta, uzeli i neki uređaj - poput telefona.

Snimak ekrana, N1

„Obaveštavamo vas da se od 1. marta 2023. godine ukidaju TV kanali u okviru iris TV paketa: MOBA, JEKA MUZZIK, MUZZIK, Rock N Roll MUZZIK, World Wide MUZZIK, POP STAR. U okviru irisGO ukidaju se kanali MUZZIK i JEKA MUZZIK“, stoji na sajtu Mts.

MTS

I na sajtu Supernove stoji slično obaveštenje.

„Obaveštavamo vas da se od 01. marta 2023. godine ukida TV kanal JEKA MUZZIK koji se nalazi na poziciji 428, u okviru MOVE ’N’ GO, Super Plan paketa, kao i u okviru stare EXE NET ponude“, navodi se na sajtu Supernove.

Ni na jednom, ni na drugom sajtu ne stoji obaveštenje o pravu potrošača na raskid ugovora zbog jednostrane promene ugovorne obaveze.

Supernova

U organizaciji Efektiva upozoravaju potrošače da, ukoliko žele da raskinu ugovor na šta imaju pravo, budu obazrivi ukoliko su sa operaterom potpisali takozvani kombinovani ugovor koji podrazumeva da u okviru paketa koriste i neki uređaj, najčešće – mobilni telefon.

„U slučaju da je telefon kroz ugovor kupljen ‘za dinar’ ili uz popust, potrošač će u slučaju raskida morati operatoru da isplati razliku do pune cene, a ako je kupljen na rate, pa nisu sve rate isplaćene, potrošač će u slučaju raskida morati operatoru da isplati ostatak cene. Pre no što se odluči da raskine ugovor u pogledu usluge, bilo bi veoma dobro da potrošač zatraži specifikaciju u pogledu preostalih obaveza koje se odnose na uređaj. Ukoliko se posle raskida ogluši o te obaveze, potrošača čeka utuženje tj. pokretanje izvršnog postupka pred javnim izvršiteljem, a verovatno i prodaja duga nekom od privrednih društava za naplatu potraživanja čije metode pritiska na dužnike nisu obavezno prijatne“, navodi Jovan Ristić, pravnik udruženja Efektiva.

On detaljno, na sajtu Efektive, objašnjava posledice raskida ovakvog kombinovanog ugovora.

„Privučeni raznim pogodnostima, potrošači veoma lako stupaju u ugovorne odnose sa telekomunikacionim kompanijama – operatorima fiksne i mobilne telefonije, kablovske televizije i interneta. Naročito lako se ‘pecaju’ kada se usluga nudi ‘u paketu’ sa uređajem, uglavnom mobilni telefon (razni box paketi)“, navode u Efektivi.

Ristić navodi da operator nudi uređaj po značajno nižoj ceni u odnosu na redovnu, komercijalnu cenu, te da  je dovoljno da potrošač, umesto da mukotrpno skuplja novac za aparat koji košta više desetina hiljada dinara, uđe u poslovnicu mobilnog ili kablovskog operatora, stavi potpis na ugovor i – telefon (uređaj) je u njegovim rukama.

„To i dalje ne znači da ste telefon dobili na poklon. To i dalje ne znači da u vezi sa tim telefonom nemate nikakvih obaveza. U naredne dve godine vi ćete suštinski otplaćivati taj telefon kroz mesečnu pretplatu za uslugu, nezavisno od toga da li su rate specifikovane u okviru pretplate ili ste ga, tobož, ‘kupili za dinar’. Kažemo ‘tobož’ jer telefon za dinar je ekonomska besmislica. To ne postoji nigde na kugli zemaljskoj. Postoje samo reklame-navlakuše koje tvrde da dobijate telefon za dinar, ali pod uslovom da sa operatorom sklopite dvogodišnji pretplatnički ugovor o pružanju kombinovane usluge (mobilna telefonija, kablovska tv i internet). To znači da će uređaj uistinu biti vaš tek kad dotični ugovor istekne“, objašnjava Ristić.

Potrošači uglavnom smetnu s uma da su zaključili vezani ugovor koji se odnosi i na robu i na uslugu, čak i više usluga, pa kad odluče da takav ugovor jednostrano raskinu u pogledu jedne usluge, suoče se s neprijatnim finansijskim posledicama koje se odnose na pribavljenu robu (npr. telefon).

„I te posledice će postojati čak i onda kad je potrošač po zakonu stekao pravo da bez obaveze plaćanja naknade štete raskine ugovor u delu koji se odnosi na pružanje usluge“, ukazuje Ristić.

Uslovi za raskid ugovora

U Efektivi navode da, po Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o elektronskim komunikacijama potrošač nema obavezu da trgovcu-operatoru naknadi štetu zbog jednostranog raskida ugovora u vezi sa pružanjem telekomunikacione usluge u slučaju da trgovac: promeni cenu usluge, promeni tarifu, promeni opšte uslove ugovora, promeni uslove pod kojima je ugovor zaključen, tj. kad je promenio specifikaciju paketa u smislu ponuđenih kanala, programske šeme i sl, pruža uslugu koja je nekvalitetna, tj. nesaobrazna ugovoru, uopšte ne pruža uslugu.

„Međutim, to što potrošač ostvaruje pravo na raskid ugovora bez štete, ne znači da potrošač time može da ostvari bilo kakvu nepredviđenu korist! Tu spada i cena drugih usluga u kombinovanom paketu“, pojašnjava pravnik Efektive Jovan Ristić.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend