26. feb 2016.

BiH: Dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje medijskih sindikata

union_sindikatPredstavnici medijskih sindikata u Bosni i Hercegovini i BHN klubova novinara dogovorili su danas na sastanku u Sarajevu saradnju i formirali radno tijelo koje će koordinirati zajedničke aktivnosti medijskih sindikata

Tokom okruglog stola „Vraćanje kredibiliteta medijskim sindikatima i očuvanje dostojanstva novinarske profesije“ koji je organiziralo Udruženje BH novinari istaknuta je potreba za intenzivnijom saradnjom i djelovanjem medijskih sindikata.

Učesnici skupa su usvojili prijedlog memoranduma koji obavezuje i definira saradnju i zajedničko djelovanje medijskih sindikata, a konačan tekst Memoranduma bit će potpisan na narednom sastanku, saopćeno je iz Udruženja BH novinari.

Na skupu je istaknuto da sindikalno organiziranje novinara u cilju zaštite novinarskih prava nema alternativu i da praksa pokazuje da je situacija mnogo bolja u medijima gdje postoji sindikat nego tamo gdje novinari nisu organizirani.

Predsjednik Sindikata grafičara, izdavača i medijskih radnika BiH Amer Toskić kazao je da položaj novinara u BiH nikad nije bio lošiji, dodajući da je jedino zajedničkim djelovanjem sindikata, BH novinara i drugih organizacija moguće promijeniti situaciju.

Generalna sekretarka BH novinara Borka Rudić je istaknula da je namjera ovih aktivnosti jačanje sindikalnih oblika udruživanja i lobiranje za ujednačen nivo prava svih novinara i medijskih radnika koji djeluju na teritoriji BiH.

Dodala je da su podaci prikupljeni na radionicama i debatama o radnim pravima novinara pokazali da su novinari i medijski uposlenici nedovoljno ili nikako upoznati o aktivnostima medijskih sindikata.

– Zbog toga je potrebno uspostaviti model za promoviranje medijskih sindikata kako bi se participacija novinara u ovim organizacijama povećala – podvukla je Rudić.

Predsjednica Sindikalne organizacije RTVBPK Elma Geca je naglasila da je ovaj sindikat uspio ostvariti prava novinara, a iako postoji još problema koje treba riješiti, uspjeli su se izboriti za plaće koje su kasnile i druga prava novinara.

Predsjednica Sindikalne organizacije Press RS Andrijana Pisarević je navela da su se oni uspjeli stvorili sindikat u mediju kada je situacija bila dobra i upravo to im je omogućilo da sačuvaju kasnije medij od propadanja.

Predstavnik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Jasminko Zemetica kaže da se predstavnici ovog sindikata suočavaju s pritiscima, ali da istrajavaju u borbi za prava novinara, ističući kao jedan od problema činjenicu da nikad nije zaživjela koorporacija javnih servisa.

Predsjednik Kluba novinara USK Senudin Safić mišljenja je da su novinari i medijski uposlenici u potpunosti zanemarili svoju društvenu funkciju fokusirajući se na minorna pitanja kakvo je topli obrok, iznoseći stav da sindikati trebaju biti prodorniji te da je nužna promocija značaja sindikata.

Razlozi ove inicijative Udruženja BH novinari su dugogodišnja kršenja radnih i profesionalnih prava novinara, a loš ekonomsko-socijalni položaj novinara je vidljiv i postaje sve veći problem i prepreka u kvalitetnom izvještavanju i očuvanju profesionalnih standarda.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend