27. mar 2016.

BIRODI: Premijer da obezbedi zaštitu interesa građana u niškim medijima

birodi_logoBiro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva premijera i koordinatora borbe protiv korupcije Aleksandra Vučića da koristeći svoju, pre svega nesumnjivu političku moć, spreči da se, po drugi put za manje od godinu dana, potroši ukupno više od 100.000.000 dinara za finansiranje medijskih sadržaja koji su u funkciji promocije lokalne samouprave kojom upravlja stranka čiji je Vučić predsednik (i sa njima partijski i interesno povezani vlasnici medija)

U prilog ovome govore činjenice da se članovi Stručne komisije biraju bez jasnih kriterijma uz diskreciono postupanje načelnika gradske uprave za kulturu, na koga se prema našim saznanjima vrše neprimereni pritisci od vlaniska medija.

Tako izabrana Stručna komsija odbija da poštuje Lokalni plan za borbu protiv korupcije, koji predviđa sprovođenje mere „Građanskog posmatrača“, odnsono prisustvo predstavnika javnosti kog bira Lokalni antikorupcijski forum (LAF-u), nezavisno telo lokalne samouprave za borbu protiv korupcije.

BIRODI naglašava da stručna komsija bira projekte bez jasno i precizno definisanih kriterijuma čime se dodatno dovodi u pitanje integritet procesa i kvalitet donetih odluka koje treba da štite interes građana.

BIRODI ukazuje da ne postoji efikasan mehanizam nadgledanja medijskih sadržaja što omogućava da se umesto zaštite i promocije interesa građana vrši prikrivena ili otvorena promocija lokaln samouprave i gradskih funkcionera.
Grad Niš, umesto podrške LAF-u u evaluciji projekta, kao evaluatora angažuje pravno lice sa kojim ima poslovne odnose.

BIRODI i LAF Niš su, pored odsustva materijalne i tehničke podrške donatora, sproveli monitoring medijskih sadržaja u Nišu. Nalazi ovog monitorina ukazuju da su mediji koji su dobili najviše novca, najmanje radili na ostvarivanju javnog interesa, odnosno najviše se bavili promocijom lokalne samouprave, a ne zaštitom javnog interesa u medijima, što je bila zakonska obaveza.

Zbog pokrenutog monitoring medijskog sadržaja, LAF Niš je predmet cenzure medija koji su dobili najviše novca na konkursu za zaštitu javnog interesa u medijima, a borba protiv korupcije je kao takva definisana kao tema od javnog interesa.

Pored cenzure, LAF Niš je suočen sa odbijanjem lokalne samouprave da prihvati preporuke koje je dao LAF Niš ( kao telo lokalne samouprave zaduženo za borbu protiv korupcije), a preporuke su se odnosile na kriterijume za izbor članova Stručne komisije i kriterijume za izbor projekata.

Imajući u vidu da se radi o jednom od najvećih medijskih konkursa u Srbiji, kao i da se konkurs raspisuje u vreme predizborne kampanje, BIRODI apeluje na premijera Vučića da se lično angažuje i da u konsultaciji sa Ministarstvom kulture i informisanja spreči realizaciju ovog konkursa.

Kako BIRODI navodi, Stručna komisija je odbila da dozvoli prisustvo Građanskog posmatrača (što se desilo i tokom prošlogodišnjeg konkursa). Ovakvo ponašanje Stručne komisije doprinelo je da Petar Jeremić (predstavnik Udruženja novinara Srbije ) podnese ostavku na mesto člana Stručne komisije i time je pokazao osećaj za javni interes i značaj poštovanja integriteta profesije. Ostavkom Petra Jeremića Stručna komsija je izgubila legalitet, a pravni okvir za takve slučajeve ne postoji.

U nadi da će Srbije biti država sistemske borbe protiv korupcije, a ne država u kojoj borba protiv korupcije zavisi pre svega od pofesionalnog integriteta pojedinca, BIRODI zahteva da premijer Vučić da pomogne da se realizuju preporuke LAF Niš, tako što će nova Stručna komsija biti izabrana po kriterijumima koje je definisalo ovo nezavisno telo za borbu protiv korupcije Grada Niša, koje je uzus za lokalna tela za borbu protiv korupcije, a koja su predviđena Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend