07. jan 2016.

Branka Đukić o novom vlasniku, finansiranju i brisanju Novinske agencije Tanjug iz registra

branka_djukic_dir_tanjugDirektorka Novinske agencije Tanjug Branka Đukić, na pitanje UNS-a da li ima informacije o ranije najavljivanom „novom vlasniku“ ove agencije, rekla je da „ona nikada nije najavila da će Tanjug dobiti novog vlasnika, niti to pitanje spada u delokrug njenih ovlašćenja“. „Vlasnik Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug bila je Republika Srbija, a osnivačka prava je ostvarivala Vlada Republike Srbije“, rekla je Đukić

Ona ističe da je agencija u vezi sa spornim registrovanjem medija pod sličnim nazivom i sa sličnim žigom – „Tanjug info“, „reagovala i o tome obavestila nadležne organe i resorna ministarstva Vlade Srbije“, kao i „da joj nije poznato na koji način je reagovala država i da li će“.

Na pitanje na koji način se finansira rad Novinske agencije Tanjug, Đukić je istakla da je „delatnost Novinske agencije Tanjug sufinansirao osnivač, ali je – što se, izgleda, neprestano zaboravlja – Agencija značajna sredstva prihodovala sa tržišta, prodajom svojih proizvoda i usluga, i to uz stalni rast tih prihoda“.

„Za razliku od velikog broja javnih preduzeća, Tanjug je poslednjih šest godina poslovao pozitivno, sa profitom, čiji je deo uplaćivao u budžet, u skladu sa zakonom. Tokom tih šest godina sve obaveze, i prema zaposlenima i prema državi i prema dobavljačima, isplaćivane su redovno, iz meseca u mesec. Stoga u trenutku gašenja Agencije, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, Tanjug nije imao ni dinar duga, niti obaveze po osnovu kredita. Kako vam je, verujem, poznato da su mediji u Srbiji uglavnom u finansijskim problemima, oni svoje obaveze prema Tanjugu nisu u celosti na vreme izmirivali, te sredstva i sada uplaćuju na račun Agencije. Agenciji su takođe, u skladu sa zakonom, obezbeđena ‘nedostajuća sredstva potrebna za rešavanje pravnih posledica prestanka Javnog preduzeća'“, rekla je Đukić UNS-u.

Na pitanje kada će, u skladu sa Odlukom Vlade od 5. novembra 2015. godine podneti prijavu za brisanje Tanjuga iz registra privrednih društava, Đukić je istakla da je „‘prestanak Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug’ usledio u skladu sa članom 146  Zakona o javnom informisanju i medijima, dakle po sili zakona, a ne zbog lošeg poslovanja i gubitaka, odnosno stečaja i likvidacije“.

„Dakle, sprovođenje Odluke vlade od 5. novembra ne podrazumeva samo ‘isplatu zarada, otpremnina i drugih primanja’, kao i ‘drugih obaveza’, niti samo to prethodi brisanju iz Registra privrednih subjekata. Primera radi, Tanjug, pored ostalog, mora da obavi Popis imovine, obaveza i potraživanja na dan 31. 12. 2015, kao i da sačini finansijske izveštaje o poslovanju u 2015. godini…“, rekla je Đukić.

Ona je, odgovarajući na pitanja UNS-a napomenula i da „ta vrsta ‘brige’ koju pokazujete po pitanju brisanja Tanjuga iz Registra APR ne čudi kada dolazi iz medija, pre svega konkurentskih, odnosno zainteresovanih za nestanak Tanjuga, ali bi Udruženje novinara, po prirodi stvari, trebalo valjda da se interesuje i zalaže za opstanak i trajanje medija, a ne za njihovo – brisanje“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend