07. jan 2016.

Savet za štampu: Večernje novosti prekršile Kodeks novinara Srbije

Dnevni list odbio da objavi odgovor Srđana Škora na tekst glavnog i odgovornog urednika Ratka Dmitrovića. Odluku Saveta prenosimo u celini

Srđan Škoro protiv lista Večernje novosti

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12. 2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst “Laži Televizije N1”, objavljenim 12.novembra 2015. godine u  onlajn izdanju, dnevni list “Večernje novosti” prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije,o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči, da poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i da je dužan da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Nalaže se “Večernjim novostima” da odluku Komisije objave u svom onlajn izdanju u roku od sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Srđan Škoro podneo je žalbu Savetu za štampu, navodeći da je redakcija «Večernjih novosti» odbila da objavi njegov odgovor na tekst direktora i glavnog i odgovornog urednika Ratka Dmitrovića. Dmitrović je, prema tvrdnjama podnosioca žalbe, u spornom tekstu izneo niz neistina o njemu, poput one da «nikada nije bio urednik u ‘Novostima’»  i da ga je «u urednika proizveo Ćosić».

U odgovoru na žalbu, Ratko Dmitrović je istakao da je odgovarao Jugoslavu Ćosiću, jer je on javno izneo «nimalo bezazlenu neistinu». «Nisam se obraćao Škoru, nisam polemisao sa Srđanom Škorom, i zaista ne znam po kom osnovu bi trebalo da objavim njegovo pismo», naveo je Dmitrović. On je doado i da Škoro, kao i više puta ranije, laže i podneće, pa tako, navodno, citira Dmitrovića da Škoro «nikada nije bio urednik u ‘Novostima’. To, naglašava, nikada nije napisao, već je naveo da nije bio urednik nego šef deska.

Članovi Komisije ocenili su da je Srđan Škoro imao pravo da pošalje odgovor, jer se tekst odnosi na njega, bez obzira na to što je Dmitrović odgovarao Ćosiću. U tekstu su iznete i problematične tvrdnja da šef deska nije urednik, odnosno da Škoro kao šef deska nije ni očemu odlučivao, na koje je, po mišljenju Komisije, Škoru trebalo omogućiti da odgovori. Komisija je ocenila i da dostavljeni odgovor na tekst nije napisan na odgovarajući način, odnosno da nema formu demantija, te da je glavni urednik u pravu što takav odgovor nije objavio. Ono što je, međutim, trebalo da uradi, u skladu sa zakonom i Kodeksom novinara Srbije, jeste da Srđanu Škoru odgovori zašto njegov demanti nije prihvatljiv,odnosno ga uputi kako da ga izmeni da bi mogao da bude objavljen. Ova procedura nije poštovana, čime je praktično Škoru uskraćeno pravo na odgovor. Zato je Komisija za žalbe odlučila da su «Večernje novosti» prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila listu da objavi ovu odluku.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend