04. jan 2016.

Evo ko ne mora da plati TV taksu

dnevnik-5Zakonom o javnim medijskim servisima od 1. januara uvedena je obaveza plaćanja takse za svako fizičko i pravno lice koje ima električno brojilo ali predviđeni su i izuzeci

Obavezan da plati TV taksu, popularno znanu kao TV pretplatu ili RTS taksu, je svaki „korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici i poslovnom prostoru“, i to u iznosu od 150 dinara.

Međutim, predviđeni su i uslovi za oslobađanje od plaćanja takse.

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja.

AKO STE KONZUL...

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Oslobađanje od plaćanja takse ima pravo i osoba sa invaliditetom manjim od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć.

Taksu neće plaćati lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i penzioner sa minimalnom penzijom.

Fizičko lice sa više merila električne energije, za merilo u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi biće oslobođen plaćanja takse.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije.

Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend