13. okt 2014.

Izveštaj EK bez važnih pitanja za medijsku zajednicu na KiM

eu flagDruštvo novinara Kosova i Metohije (DNKiM) sa žaljenjem konstatuje da je u najnovijem izveštaju o napretku Kosova, Evropska komisija (EK) izostavila nekoliko važnih činjenica za medijsku zajednicu na Kosovu, kao što su formiranje nezavisnog kanala na srpskom jeziku, okončanje istraga o otmicama, ubistvima i pretnjama novinara i onemogućavanje praćenja rada javnih institucija zbog izostanka prevoda na srpskom jeziku.

DNKiM ističe da je formiranjem drugog kanala Radio televizije Kosova prekršen Ahtisarijev plan i Ustav Kosova, jer su Srbi umesto nezavisnog medija dobili kablovski kanal pod “krovom” javnog servisa RTK. Nije uvažena dobra praksa iz regiona u kom ovakvi kanali imaju nezavisnu uređivačku politiku, upravni odbor i direktnu vezu sa regulatornim telom.

I sama EK je, u svom izveštaju, potvrdila da javni servis (RTK) nije van uticaja političkih moćnika i da zavisi od finansiranja iz kosovskog budžeta, što podriva njenu uređivačku nezavisnost.

DNKiM ističe da je formiranjem drugog kanala Radio televizije Kosova prekršen Ahtisarijev plan i Ustav Kosova, jer su Srbi umesto nezavisnog medija dobili kablovski kanal pod “krovom” javnog servisa RTK.

Evropska komisija, u izveštaju o napretku Kosova nije ni spomenula nerasvetljene otmice i ubistva novinara na KiM od 1998. godine, niti je ukazala na pretnje koje su učestale prema novinarima profesionalcima i istraživačima.

DNKiM zahteva od Evropske komisije i celokupne međunarodne zajednice da se ozbiljno zauzmu za primenu Zakona o upotrebi jezika na Kosovu. U izveštaju o napretku navodi se da “Kancelarija povernika za jezike organizuje kurs u javnim institucijama za državne službenike”, a nema niti jedne reči o tome da većina javnih institucija, pa i predsednica Kosova ne poštuju ovaj Zakon. U kabinetu predsednice Kosova nikada do sada srpskim novinarima nije bio obezbeđen prevod na maternji jezik.

DNKiM ističe da EK treba da hitno formira ekspertski tim koji bi ponovo preveo Ustav Kosova na srpski jezik, s obzirom na to da je istraživanjem srpskih novinara do sada pronađeno 1000 slovnih, gramatičkih i terminoloških grešaka u srpskoj verziji Ustava.

DNKiM pozdravlja deo izveštaja EK u kojem se zahteva usvajanje strategije i zakona za digitalizaciju medija.

DNKiM podseća da Kosovo nije članica Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union, ITU), da su frekvencije u nadležnosti Srbije i da bi EK morala da pozove Kosovo na saradnju sa Beogradom i u njih uključi novinare iz srpskih medija na Kosovu.

DNKiM podseća Evropsku komisiju da javnost na Kosovu još nije obaveštena zašto nije imenovan član Nezavinse komisije za medije iz srpske zajednice.

DNKiM zahteva od Evropske komisije da ozbiljno uzme u obzir iznete argumente i uključi srpski medijsku zajednicu na Kosovu u proces odlučivanja kada je u pitanju informaciono društvo i unapređenje medija.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend