19. feb 2016.

Ko (ne) dozvoljava da se izvrši privatizacija JRDP „Radio Požarevac“

radio požarevac logoTokom privatizacije lokalnih medija u Republici Srbiji  učinjeno je niz nepravilnosti od strane partokratskih zainteresovanih strana koje u predizbornoj godini nisu smeli da izgube uticaj na ovaj resurs. U ovomo nimalo nije razlikovala ni privatizacije JRDP „Radio Požarevac“

Sam početak privatizacije JRDP „Radio Požarevac“ bio je veoma nelogičan. Izuzetno visoka početna vrednost ovog medija od oko 31 000€ (procena potvrđena i drugog puta, posle moje urgencije Agenciji za privatizaciju) bila je blago rečeno precenjena, što je bio moj glavni razlog odustajanja od prvog kruga privatizacije iako sam u pismu o zainteresovanosti  ponudio cenu od 20 000€.

Najveći razlog mog odustajanja od prvog kruga privatizacije je što je u toku priprema za privatizaciju JRDP „Radio Požarevac“ (Aprila 2015.),  pregoreo glavni predajnik snage 5kW (lampaš), star poput celokupne opreme preko dvadeset godina, i čija je opravka bila neisplativa. Od tog trenutka  JRDP „Radio Požarevac“ emituje svoj program sa pomoćnim predajnikom od 3,5kW (takođe starom preko dvadeset godina), koji u svakom trenutku može da utihne, a sa njime i prekine emitovanje JRDP „Radio Požarevac“.

Znao sam da bih na samom početku rada sa JRDP „Radio Požarevac“ bio primoran da kupim nov, kvalitetan predajnik, čija cena na tržištu iznosi oko 8000€, što bi stvarnu cenu ovog radiodifuznog preduzeća podiglo na oko  40 000 €.

Prvi i JEDINI krug privatizacije JRDP „Radio Požarevc“ obavljen je 12.8.2015 godine, i naravno bio je neuspešan, zato što je moja malenkost jedina bila zainteresovana za kupovinu ovog radiodifuznog preduzeća.

Da bi me obeshrabrili u kupovini JRDP „Radio Požarevac“, krajem maja meseca prošle godine, počinje izokola priča da ću lokalnoj samoupravi, za zakup sadašnje zgrade radija umesto 100.000 dinara morati da plaćam 400.000 dinara.

U to vreme dobio sam i informaciju da neću moći da očekujem ni novac od lokalne samouprave, iz razloga što je novac za JRDP „Radio Požarevac“ već budžetski opredeljen, u iznosu od 7,5 miliona dinara za prvih 6 meseci njegovog rada.

Tokom letnjeg perioda stvari sa JRDP „Radio Požarevac“ bivaju još interesantnije.

Iz medija saznajem, a biva mi potvrđeno od Svetomira Mirkovića, direktora JRDP „Radio Požarevac“, da je zgrada JRDP „Radio Požarevac“ vraćena putem restitucije starim vlasnicima. Tačnije, da su lokalna samouprava i on dali zeleno svetlo da se zgrada u kojoj se nalazi JRDP „Radio Požarevac“ vrati starim vlasnicima, ali da će vlasnici zbog iskazane dobre volje dozvoliti da JRDP „Radio Požarevac“ ostane da radi u objektu. 

U priči sa Svetomirom Mirkovićem, direktorom JRDP „Radio Požarevac“, saznajem da postoji problem zaduživanja JRDP „Radio Požarevac“, kako bi bile isplaćene plate (pet radnika) i ostale obaveze. Ovo me je malo začudilo iz razloga što prema zakonu, lokalna samouprava ima obavezu da finansira rad medija do kraja procesa privatizacije (31. oktobar 2015.).

Početkom oktobra svratio sam do JRDP „Radio Požarevac“ kako bih saznao od kolega šta se dešava. U prostorijama radija sam se na kratko susreo i sa Vladom Vinkićem, koji je imao sastanak upravnog odbora JRDP „Radio Požarevac“, na kome su raspravljali o dugovanju od 2,7 miliona dinara, od čega 700 000 za električnu energiju , te da mu elektrodistribucija preti isključenjem sa mreže.

Malo mi je bila neverovatna ta priča o nastalom dugu JRDP „Radio Požarevac“, jer je ova medijska kuća u prethodnom periodu dobijala budžetske dotacije u iznosu od oko 1,2 milion mesečno za plate 17 radnika, a sada je zapošljeno samo 5 radnika, što je smanjenje od 70%. Takođe sam znao da je su do 31.06.2015. bila izmirena sva prispela dugovanja koje je JRDP „Radio Požarevac“ imao, a nezvanično sam upoznat da je sam JRDP „Radio Požarevac“ bio u plusu i da su neke lokalne samouprave imale dugovanje prema njemu.

O svojim saznanjima obavestio sam nadležne u Agenciji za privatizaciju (11.10.2015.) kao i nadležne u Agenciji za borbu protiv korupcije (13.10.2015.).

Agencija za borbu protiv korupcije je 25.10.2015. uputila zahtev Agenciji za privatizaciju da im se dostavi dokumentacija o privatizaciji JRDP „Radio Požarevac“, a Višem tužilaštvu u Požarevcu da ispita navode iz prijave. Do trenutka kada ovo pišem – kraj januara 2016 godine, ove se državne službe nisu oglasile.

Da su u privatizaciji JRDP „Radio Požarevac“ uključena partokratski interesi govori i to da je Skupština Grada Požarevca, 30.09.2015. donela odluku o prodaji JRDP „Radio Požarevac“ po ceni od 33% od prvobitno procenjene, te da se ova odluka dostavi Ministarstvu Privrede i Agenciji za privatizaciju, kako bi bio nastavljen dalji proces privatizacije.

Interesantno je da se o dugovanju JRRDP „Radio Požarevac“od 2,7 miliona dinara, koji su zaposleni napravili za period od 1.07. do 31. 10. 2015 godine, u Skupštini Grada Požarevca  raspravljalo tek  25. 10. 2015. u okviru „Rebalansa 2“. Ovo ističem zato što je prema izmenama Zakona o informisanju, od 29.06.2015., Skupština Grada Požarevca bila sve vreme dužna da finansira rad JRDP „Radio Požarevac“ do okončanja njegove privatizacije, ili 31.10.2015. Međutim, dogodilo se sasvim suprotno ovom zakonu, te su čelnici JRDP „ Radio Požarevac“ ušli u zaduživanje kako bi plaćali svoje finansijske obaveze (poput plata preostalim radnicima), iako je nad njegovim radom postojao Nadzorni odbor koji je imenovala Skupština Grada Požarevca. Pored toga, službenici Grada Požarevca imali su dosta vremena da od maja do septembra  2015. donesu odluku o budžetskom finansiranju JRDP „Radio Požarevac“. Ovako se dolazi do zaključka da je ovaj dug namerno stvaran kako bi bio prebačen budućem vlasniku JRDP „Radio Požarevac“  tj. meni.

O mogućim malverzacijama, kao i postojanju oponenata mojoj kupovini JRDP „Radio Požarevac“ obavestio sam 25.10. 2015. nadležne u Ministarstvu kulture i informisanja (Kabinet ministra Tasovca), kao i nadležne u Agenciji za privatizaciju i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Tom prilikom sam naveo da ne odustajem od kupovine JRDP„Radio Požarevac“, te da zahtevam da se obavi i famozni drugi krug privatizacije ovog medija!

Ali Agencija za privatizaciju više nije objavljivala pozive za privatizaciju JRDP „Radio Požarevac“, tako da ostaje da je prvi i jedini poziv bio 12.8.2015.

Pošto Agencija za privatizaciju NIJE OGLASILA DRUGU AUKCIJU ZA PRODAJU JRDP „RADIO POŽAREVACdo zakonom predviđenog roka ( od 31.10.2015.), o svojim namerama o privatizaciji JRDP „Radio Požarevca” upoznao sam ministra privrede Željka Sertića, dopisom od 01.11.2015. Do danas nisam dobio povratne informacije!

Kako nije bilo nikakvih odgovora u vezi privatizacije JRDP “Radio Požarevac” od strane Agencije za privatizaciju, Ministarstva Privrede i Ministarstva Kulture i informisanja, 14.12.2015. obratio sam se premijeru Alesandru Vučiću, od koga do danas nisam primio odgovor.

Sa druge strane vidljiv je sve veći pritisak zainteresovane partokratske strane da se izvrši interna privatizacija JRDP „Radio Požarevac”, kako bi podobni zaposleni dobili akcije, a partokratska strana siguran mediski resurs na budućim izborima!

Bez obzira što će time biti oštećeni budžet Grada Požarevca i Republike Srbije

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend