01. maj 2016.

Loša praksa u primeni novih medjiskih zakona u opštinama

mediji_SCF fotke_Jana_Nikolic_Gecko (2)Na tribini Koalicije novinarskih i medijih udruženja na kojoj je predstavljen izveštaj o projektnom sufinansiranju, Raković je ocenio da je najveći problem što se jako retko objavljuju objašnjenja na koji način su sredstva raspodeljena

Raković smatra da se za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u lokalnim samoupravama izdvaja nedovoljno novca. Sećate se starog zalaganja da bi trebalo možda i zakonom propisati obavezu da lokalne samouprave barem dva odsto svog budžeta izdvoje sufinansiranje medijskih sadržaja. Sada je taj prosek oko jedan odsto, ukazao je Raković na tribini u Beogradu pod nazivom Rezultati medijske reforme godina iza nas.

On je napomenuo i da su lokalne samouprave kada su bile vlasnici medija izdvajale daleko veća sredstva za njih nego što danas daju za projektno sufinansiranje. Jako loše funkcioniše komunikacija Medijske koalicije sa lokalnim samoupravama. Mi ih upozorimo da je lokalni konkurs apsolutno nezakonit i ne dobijemo nikakav odgovor, ukazao je Raković, koji je napomenuo da povremeno problem predstavlja i način izbora komisija za dodelu sredstava, jer se biraju nedovoljno kompetentni članovi.

On je negirao da su članovi komisija za dodelu sredstava za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa dobijali velike iznose, navodeći da im često nisu bili plaćeni ni putni troškovi. Raković je ukazao i da je pogrešno tumačenje da gradske opštine ne moraju da primenjuju Zakon o javnom informisanju u delu projektnog sufinansiranja, jer nisu jedinice lokalne samouprave. On je napomenuo da niko ne može da se izuzme iz poštovanja i primene zakona.

Prema Rakoviću, gradske opštine po zakonu nemaju obavezu da raspisuju konkurse za projektno sufinansiranje, ali to ne znači da novac medijima mogu da dodeljuju na drugi način, ignorišući zakon. Predsednik Izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije (UNS) Petar Jeremić je rekao da je Koalicija novinarskih i medijskih udruženja od 1. aprila 2015. do 1. aprila 2016. reagovala na nepravilnosti uočene u 68 konkursa za projektno sufinansiranje.

Naše primedbe su uvažene u 47 slučajeva, rekao je Jeremić i naveo da Koalicija nije reagovala na sedam konkursa koji nisu bili pravilno raspisani, jer ih nije na vreme uočila. Ukupno je bilo raspisano 180 konkursa, a ispravnih je bilo 105, napomenuo je Jeremić. On je ukazao i da je problem u tome što nema sankcija za one koji sprovode konkurse za projektno sufinansiranje u slučaju kada se prekrši zakon. Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović je ocenio da u projektnom sufinansiranju postoje i primeri dobre prakse. To je svakako Ministarstvo kulture i informisanja, delom i Pokrajinski sekretarijat, ali i neke lokalne samouprave koje su na zavidnom nivou primenile Zakon o javnom informisanju u delu o sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa, naveo je Sejdinović.

Postoje i mnogi modeli kako su lokalne samouprave izbegavale da konkurs bude transparentan, naveo je Sejdinović i kao jedan od načina naveo antidatiranje konkursa pri samom isteku roka za prijave. On je objasnio da su pojedine lokalne samouprave objavljivale konkurs sa datumom navedenim na samom konkursu i da su to činile pri samom roku za njegovo isticanje. Tražili smo i da se obezbedi mogućnost da nevladine organizacije budu prisutne na sednicama komisije, a u Nišu to nije bilo dozvoljeno, napomenuo je Sejdinović, iznoseći probleme uočene u dodeli sredstava za projektno sufinansiranje. Suočavamo se sa nedovoljno jasnim razgraničenjem šta je predmet javnih nabavki, a šta sufinansiranja, a nema ni nikakvih sankcija za opštine koje su kršile zakone, pa se dešava da pojedine lokalne smaouprave to nastavljaju da rade, ukazao je Sejdinović. Snežana Milošević iz Lokal presa je ocenila da se u dobrom delu lokalnih samouprava ne shvata pojam javnog interesa, a nema ni političke volje da se primeni Zakon o javnom informisanju. Tu mislim na velike gradove i tendenciju da i male sredine koje su na početku poštovale zakon sada primenjuju iskustva velikih sredina, tako da se sve češće iznalaze modeli za usmeravanje sredstava prema određenim medijima putem javnih nabavki ili direktnih pogodbi, ukazala je Milošević.

Kao primer Milošević je navela Kragujevac u kome za ovu godinu nije još raspisan konkurs za projektno sufinansiranje, a određena sredstva su, kako je navela, dodeljena sada privatnoj Televiziji Kragujevac. Obratili smo se lokalnim vlastima da nam odgovore po kom osnovu su sredstva dodeljena i da nam dostave ponudu Televizije Kragujevac, napomenula je Milošević koja smatra da je potrebna i bolja obuka članova komisija za dodelu sredstava za projektno sufinansiranje. Veće zalaganje Ministarstva kulture i informisanja i snažnija podrška i interesovanje za lokal moglo bi da doprinese da se zakon bolje primeni u lokalnim samouprvama, smatra Milošević.

Predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Milorad Tadić je ocenio da je godina dana projektnog sufinansiranja bila prilično razočaravajuća u pogledu rezultata. Medijski zakoni su doneti i doneli su solidnu osnovu za sprovođenje medijske reforme. Međutim, u Srbiji je velila razlika između forme i primene zakona, smatra Tadić koji je ukazao da je u lokalnim samoupravama projektno sufinansiranje loše sprovedeno. Očekivali smo da će projektnim sufinansiranjem profunkcionisati postupak obraćanja pažnje na programski sadržaj, ali jedan broj članova komisije nije bio dorastao zadatku. Srbija nema kapaciteta da ovakvu jednu stvar sprovede krajnje profesionalno, smatra Tadić koji se saglasio sa Snežanom Milošević da je potrebna obuka ljudi koji rade u komisijama za dodelu sredstava za projektno sufinansiranje. Kvalitetan medijski sadržaj mora da bude stavka broj jedan, a broj dva ostvarivanje javnog interesa, rekao je Tadić.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović je rekao da Medijska koalicija i Ministarstvo kulture i informisanja treba da postignu saglasnost o nekoliko ključnih pitanja u vezi sa projektnim sufinansiranjem, poput redefinisanja republičkog konkursa kako bi on bio iz kategorije socijalnog davanja prešao u kategoriju finansiranja javnog interesa. Prema Obradoviću, potrebno je definisati mehanizam utvrđivanja javnog interesa na lokalu i utvrditi zakonske obaveze i sankcije za opštine koje ne raspišu konkurs za projektno sufinansiranje medijsih sadržaja od javnog interesa. Pre projektnog ciklusa moramo da znamo i ko su medijski stručnjaci, da znamo njihove biografije i da to stoji na raspolaganju lokalnim samoupravama, smatra Obradović koji je naveo da je iznosio svoje mišljenje i da to nisu usaglašeni stavovi unutar Medijske koalicije. On je istakao da nema nikakvih zamerki na način na koji je bio raspisan i izveden konkurs Ministarstva za projektno sufinansiranje.

Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Saša Mirković je rekao da se u izveštaju Koalicije navodi da je od 180 konkursa 75 definisano kao nepravilno i da je u 47 slučajeva uvažena primedba koalicije. Procentualno mi govorimo od 15 odsto nepravilnosti, napomenuo je Mirković i podsetio da je reč o prvoj godini sprovođenja medijskih zakona i da treba imati u vidu da je uporedo tekao proces privatizacije i dualnog finansiranja medija. Sada možemo da podvučemo crtu i da kažemo da je proces privatizacije okončan. Ostalo je nekoliko slučajeva koji će biti razrešeni što podelom akcija što izlaskom države iz vlasničke strukture medije, objasnio je Mirković. Mirković je rekao da nije tačno da ne postoji sankcija za one koji krše zakon, navodeći da se može pokrenuti upravni spor u slučajevima kada je došlo do očite zloupotrebe Zakona i podzakonskih akata.

Adresa za propisivanje iznosa sredstava koje opštine treba da opredele za projektno sufinansiranje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, objasnio je Mirković odgovarajući na primedbe da su sredstva smanjena kada je počelo projektno sufinansiranje.

One lokalne samouprave koje nisu u registar medija unele državnu pomoć će biti sankcionisane. Tu je potpuno jasno da je trebalo da prođe vreme da vidimo šta je urađeno, zaključio je Mirković.

 Foto: Jana Nikolić Gecko 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend