16. jan 2016.

„Milosavljević krši obaveze za kupljene medije“

tv stariRadoica Milosavljević iz Kruševca, koji je kupio osam državnih medija, nije ispunio obavezu iz kupoprodajnih ugovora, objavio je Centar za vladavinu prava

Centar navodi da Milosavljević nije ispunio obavezu iz kupoprodajnih ugovora koje je potpisao sa Agencijom za privatizaciju, jer nije dostavio sve bankarske garancije za dobro izvršenje posla.

„Kupoprodajni ugovori sa Milosavljevićem potpisani su još 15. oktobra prošle godine i on je bio dužan da bankarsku garanciju za svaki ugovor dostavi Agenciji za privatizaciju u roku od pet radnih dana od dana potpisivanja ugovora, ali on taj rok nije nakon proteka dva meseca nije ispoštovao“, objavio je Centar za vladavinu prava.

Kako se navodi, vrednost prve grupe bankarskih garancija sa rokom važenja od petnaest meseci, koje je Radojica Milosavljević trebalo da dostavi Agenciji za privatizaciju je sledeća: 40.000 evra za RTV Pančevo, 150.000 evra za Radio televiziju Kragujevac, 30.000 evra za RTV Caribrod Dimitrovgrad, 30.000 evra za Televiziju Požega, 15.000 evra za RTV Brus, 14.000 evra za Radio televiziju Kruševac, 6.500 evra za Televiziju Pirot i 1.500 evra za Centar za informisanja Novi Kneževac. Dakle, kumulativno posmatrano reč je o garancijama čija je vrednost 287.000 evra.

Centar za vladavinu prava postavlja pitanje Ministarstvu privrede, Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu kulture i informisanja da li će ovim povodom preuzeti konkretne mere raskida ugovora ili će progledati kroz prste Milosavljeviću?

Prema informacijama Centra, Radoica Milosavljević je tek 13. januara od Agencije za privatizaciju zatražio prolongiranje obaveze dostavljanja bankarskih garancija za još 90 dana.

Bankarskim garancijama kupac medija garantuje da neće otuđiti imovinu privatizovanih medija, da će realizovati investiciono ulaganje, održati kontinuitet poslovanja, poštovati socijalni program i isplaćivati zarade zaposlenima.

Centar za vladavinu prava podseća javnost da nedostavljanje bankarskih garancija u roku koji je definisan ugovorom za posledicu povlači raskid ugovora o privatizaciji medija.

„Ukoliko su svi ugovori i dalje na snazi, a gospodin Radoica Milosavljević nije bio u stanju da u roku od pet radnih dana od dana potpisivanja ugovra obezbedi potrebne garancije banke, iako je na licitacijama učestvovao još u avgustu prošle godine, onda neko od nadležnih institucija mora javnosti da objasni kako je to moguće“, ističe Centar za vladavinu prava.

Izvor: UNS

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend