18. jan 2016.

MUP se sveti policajcima uzbunjivačima

policijaMUP Srbije koristi odluku Vlade Srbije osmanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru za obračun sa uzbunjivačima u policiji koji su ukazivali na korupciju i kršenje zakona u MUP-u i premešta ih na radna mesta koja će uskoro biti ukinuta, otkriva Pištaljka

Da stvar bude gora, uzbunjivače su za premeštaj na radna mesta analize rizika koje je, kako Pištaljka nezvanično saznaje, predviđeno za zatvaranje u martu u mnogim slučajevima predlagale upravo starešine i nadređeni zbog čijih nelegalnih i koruptivnih radnji je i izvršeno uzbunjivanje. Da se cela operacija eliminacije neprijatnih svedoka u policiji dešavala u velikoj žurbi pokazuje i činjenica da sporna rešenja (u koja je Pištaljka imala uvid) o premeštaju u „rizik“, kako to radno mesto policajci kolokvijalno nazivaju, ne zadovoljavaju ni minimum zakonske forme.

Sud zaštitio prvog uzbunjivača

Pištaljci se za pomoć obratilo više policajaca uzbunjivača tražeći pomoć u zaustavljanju odmazde a neke od njih stručnjaci i advokati Pištaljkinog Pravnog savetovališta zastupaju pred sudom. Prvi slučaj privremene mere koja odlaže ova sporna rešenja o premeštaju izrečen je pred Višim sudom u Beogradu policajcu koga zastupa Pištaljkin pravni tim.

Na tim spiskovima se zajedno sa korumpiranim i osuđivanim policajcima nalaze i one njihove kolege koje su svojim uzbunjivanjem upravo ukazivale i borile se protiv korupcije ili drugih kršenja zakona u policiji.U spornim rešenjima se ni jednim slovom ne pominju kriterijumi na osnovu kojih je izvršena selekcija policajaca i na osnovu kojih se policajci-uzbunjivači premeštaju na druga radna mesta. Spiskovi koje su starešine u svojim jedinicama pravile su tajni i proglašeni su poverljivim dokumentom. Oni koji su ovaj tajni dokument videli u svojim jedinicama tvrde da je pored imena „prekobrojnih“ napisano da li su pravosnažno osuđivani (!??) ili se protiv njih vode sudski postupci ili imaju krivične ili prekršajne prijave.

Većina dokumenata na osnovu kojih je sprovedena ova čistka u policiji proglašena je tajnom pa tako i Pravilnik o sistematizaciji koji je menjan u nekoliko navrata pred kraj prošle godine, a poslednji put 1. decembra 2015. U MUP-u je Pištaljci rečeno da su pravilnici o sistematizaciji tajna iako je isti dokument u Crnoj Gori, na primer, javno objavljen na sajtu MUP-a.Iako su sporna rešenja o premeštanju u „rizik“ doneta još 16. decembra 2015. godine i stupila na snagu odmah, niko od premeštenih policajca koji su se obratili Pištaljci još nije stvarno premešten na nova radna mesta. Svi se i dalje nalaze na starim radnim mestima i obavljaju isti stari posao za kojim je, navodno, prestala potreba. U međuvremenu im je ponuđeno da sa u anketi izjasne da li žele da potpišu sporazumni raskid radnog odnosa i tako odu sa novih radnih mesta na kojima se faktički i ne nalaze ili, ako to odbiju, da budu proglašeni tehnološkim viškom. Ni te ankete nisu dostupne javnosti.

Nezavisni policijski sindikat Srbije je po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja došao do depeše kojom se rukovodiocima organizacionih jedinica nalaže da u roku od deset dana naprave spiskove prekobrojnih zajedno sa razlozima kojima su se rukovodili u selekciji radnika i pratećom dokumentacijom i da ih pod naznakom „poverljivo“ pošalju Komisiji za koordinaciju vršenja provere ispunjenosti uslova za rad zaposlenih u MUP-u. Ova depeša dostavljena je rukovodiocima 4. novembra 2015. godine a potpisao ju je Miloš Oparnica, predsednik te komisije i pomoćnik ministra. Oparnica je načelnik Sektora unutrašnje kontrole u MUP-u Srbije, upravo onog odeljenja koje bi trebalo da štiti uzbunjivače i istražuje kompromitovane policajce.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend