02. sep 2014.

Nasilje i erotika samo u sitnim satima

dnevnik deca tvNedavno usvojeni Zakon o elektronskim medijima doneo je dugo najavljivano ukidanje TV pretplate, tako da se ona već od narednog meseca neće nalaziti na računima za struju, ali se vraća na početku 2016. kao „posebna naknada” za televiziju.
Republička radio-difuzna agencija odmah se prekrstila u Regulatorno telo za elektronske medije, koju čeka i obaveza da podzakonskim aktom obaveže emitere na „adekvato” postupanje.

To konkretno znači da će to regulatorno telo emiterima morati da prosledi i novo obavezujuće postupanje za zaštitu maloletnih lica. Naime, po članu 68 Zakona o elektronskim medijima, i dalje je zabranjeno prikazivanje pornografije, scena brutalnog nasilja i drugih sadržaja koji mogu naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika. Regulator je taj koji mora da se stara o tome da takvi programski sadržaji ne budu dostupni maloletnicima putem medijske usluge radija i TV emitovanja, osim kad je vremenom emitovanja ili tehničkim postupcima obezbeđeno da maloletnici, po pravilu, nisu u prilici da ih vide ili slušaju.

Novina u zakonu je da se programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 16 godina ne smeju emitovati pre 22 ni posle 6 sati, a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 – pre 23 ni posle 6.

Novina u zakonu je – a njoj moraju da se prilagode i nova upustva Regulatornog tela za emitere – da se programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 16 godina ne smeju emitovati pre 22 ni posle 6 sati, a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 – pre 23 ni posle 6. Programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 12 ne smeju se emitovati u okviru dečjeg programa.

Navedeno je i da su pružaoci medijske usluge, odnosno televizije, obavezne da jasno označe programe koji su u stanju da ugroze maloletnike ili su za njih neprikladni, kao i da na to upozore staratelje. Za učešće maloletnika u TV programu potrebna je saglasnost roditelja, staratelja ili usvojioca, što ne isključuje dužnost emitera da obrati posebnu pažnju prilikom učestovanja maloletnika u programu i ne isključuje njegovu odgovornost za objavljeni sadržaj.

Sociolozi i psiholozi su podeljenih mišljenja o tome da li je dozvolu za emitovanje erotskih filmova ili hot-lajn reklama na televiziji pre ponoći trebalo pomerati za sat, ali su složni u oceni da su danas deci takvi sadržaji dostupni na internetu u svako doba dana, ali ih ipak ne moraju gledati i na televiziji.

Na Regulatornom telu je da jasno propiše kad se na emitovanje pojedinih programa stavlja oznaka 16, 18 ili 18+, odnosno za koji uzrast su dozvoljeni. RRA je, u skladu s prethodnim zakonom, utvrdila da se erotski filmovi, hot-lajn reklame i filmovi sa scenama brutalnog nasilja na televiziji mogu emitovati posle ponoći jer se cenilo da je upravo to vreme kada „anđeli spavaju”.

Žestoka pića se vraćaju u reklame

Novi zakon dozvoljava i reklamiranje alkoholnih pića, iako je to prethodni zabranjivao. Osim za pivo i vino od 18 časova do 6 ujutru. Jedino nije dozvoljeno da reklame alkoholnih pića budu neposredno usmerene na maloletna lica, prikazuju maloletnike kako piju, niti da se povezuje konzumacija žestine s jačanjem fizičkih svojstava ili upravljanjem motornim vozilom.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend