11. sep 2015.

Odgovor zaposlenih u RTV Vranje Agenciji za privatizaciju

Saopštenje Agencije za privatizaciju u kome se tvrdi da je prenos besplatnih udela zaposlenima u RTV Vranje u skladu sa zakonima, u najmanju ruku vređa inteligenciju zaposlenih u srpskim medijima

Objašnjenje ne samo da nije zadovoljavajuće, nego je i potpuno nerazumljivo.

Dvostruki aršini Agencije su ponovo isplivali u prvi plan.

Da li ste u pravu Vi koji ste pisali ovo saopštenje i potpisali rešenje RTV Vranju sa proizvoljnim tumačenjem Zakona ili svi oni stručnjaci, pa i saradnici Agencije koji već godinu dana tumače zakon drugačije?

Verujemo da je i Vama koji ste pisali ovo saopštenje jasno koliko je odluka Agencije oko RTV Vranja neutemeljena i pravno neodrživa.

Živo smo zainteresovani da čujemo našeg premijera koji je do sada pokazao da se zalaže za istinske reforme, kako će protumačiti Vaš postupak kojim suspendujete pet godina borbe za medijsku reformu i uvođenje evropskih standarda u medijsku sferu.

Ne kažemo samo mi, već i cela stručna javnost i medijska udruženja i Ministarstvo kulture i informisanja da je samo dosledno poštovanje Zakona o javnom informisanju i medijima preduslov za uspešan završetak medijskih reformi i usklađivanje medijske sfere sa evropskim standardima.

Mediji nisu NIS, Aerodrom „Nikola Tesla“, Telekom i dr. I sasvim sigurno ne spadaju u velike državne sisteme.

Za uređenje odnosa u medijskoj sferi krovni zakon je Zakon o javnom informisanju i medijima, ali nije naš posao da Vas tome učimo.

Mnogo bi poštenije bilo da ste nam lepo rekli: “Vranjanci, obmanuti ste. Prodaćemo Vas kome mi hoćemo ili ko nam da više – novca ili uticaja, videćemo“, nego što pokušavate da odbranite neodbranjivo.

No, dobro. Vratimo se suštini Vaše priče.

Ako se tako “slepo“ držite Zakona o privatizaciji, zašto u našem slučaju niste primenili sve odredbe ovog Zakona?

Zašto je rok za privatizaciju skraćen za 6 meseci?

Zašto i program privatizacije koji je bio obavezan za privredne subjekte nije važio i za nas?

Tim “Vašim omiljenim Zakonom“ predviđeno je da se prodaje 70% kapitala. Zašto ste onda dozvolili da se u medijima prodaje 100% kapitala?

Zar TO nije diskriminacija? Nešto važi – nešto ne.

Kako se Vama prohte!

U vezi sa prethodnom rečenicom, čl.43 predviđa da zaposleni imaju pravo na sticanje akcija bez naknade za svaku punu godinu radnog staža u subjektu privatizacije.

Pravo na sticanje akcija bez naknade može se ostvariti sa najviše  35 godina radnog staža, a da to pravo stiču na osnovu 15% procenjene vrednosti u procesu privatizacije.

Zašto to pravo nemaju zaposleni u medijima i kako uopšte mogu da ostvare to pravo ako im je medij 100% prodat?

U čl.45 stoji da kapital za sticanje akcija bez naknade u postupku prodaje kapitala javnom aukcijom ne može biti veći od 30% kapitala koji se privatizuje.

Kako smo onda mi u RTV Vranju dobili više od 33% procenjene vrednosti?

U Uredbi o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija koja je objavljena u „Službenom glasniku  RS”, broj 65/15, nigde se ne pominje mogućnost koju Vi navodite (200 evra po godini staža), već se u čl. 6 jasno kaže da se vrednost kapitala koji se prenosi bez naknade utvrđuje na osnovu procenjene fer tržišne vrednosti kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine.

Vi ste zaposlenima u RTV Vranje uskratili zakonom garantovana prava.

A sloboda medija i zaštita prava novinara i zaposlenih u medijima temeljni su principi na kojima počiva novo medijsko zakonodavstvo, doneto u skladu sa standardima Evropske unije i načelom vladavine prava u sferi medija.

RTV Vranje je uradio sve po Zakonu i propisima kako bi preživeo.

Na taj način postali smo primer borbe za novinarski interes, bar je tako ocenila stručna javnost, a onda ste Vi “potegli“ dvostruke aršine, proizvoljno protumačili Zakon i opalili šamar reformi javnog informisanja.

Usuđujete se i da govorite o načelima ravnoporavnosti.

Verovatno ste i njih osmislili u noći između 3. i 4. septembra kada je izvršen pritisak na vaše stručne saradnike da protumače Zakon onako kako odgovara nekim interesnim grupama.

Biće skandal ako tako ostane!

Zaposleni u RTV Vranje

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend