23. jul 2015.

Prvostepeno osuđen NUNS po tužbi nekadašnjih novinara Novosti koje je sumnjičio „za organizovanje i podsticanje genocida“

sudski-bat-1Prvi osnovni sud u Beogradu presudio je da je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) dužno da nekadašnjim novinarima „Večernjih novosti“ Dušanu Stojiću, Nenadu Nenkoviću i Miloradu Bošnjaku isplati po 200.000 dinara za pretrpljene duševne bolove, zbog povrede časti i ugleda. Izvršni odbor NUNS-a podneo je Tužilaštvu za ratne zločine 1. jula 2009. godine krivičnu prijavu protiv NN lica, odnosno odgovornih lica i novinara u Radio-televiziji Beograd, Radio-televiziji Novi Sad, dnevnim listovima „Politika“, „Večernje novosti“ i dr, za „organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina“ pozivajući se, pored ostalog, i na analizu tekstova ovih novinara iz svog izdanja Dosije o medijima

Stojić, Nenković i Bošnjak, koje zastupa advokatska kancelarija „Tomanović“, tužili su NUNS smatrajući da je prijava iako protiv NN lica, uperena protiv njih, jer se u Dosijeu o medijima poziva na njihove tekstove, uz netačno navođenje njihovog sadržaja. .

Sud je utvrdio da u tekstovima Stojića, Nenkovića i Bošnjaka nema, kako stoji u analizi Dosijea o medijima, „hrvatske životinjske prirode“, „hrvatskog varvarstva“, i „demonske prirode Hrvata“, kako je navela Ivana Jovanović, autorka tekstova „Uloga medija i novinara u raspirivanju međunarodne mržnje i ratovima na području bivše SFRJ“ i „Ratnici drugog ešalona“.

Sud je nakon uvida u tekstove utvrdio da se radi o „kvalifikacijama koje nisu u saglasnosti sa sadržinom tekstova“.

Kao zakonska zastupnica NUNS-a u vreme podnošenja tužbe Tužilaštvu Nadežda Gaće je na sudu izjavila da namera NUNS-a nije bila da se „bilo ko označi kao ratni huškač već da se dokumentacija koja se odnosi na izveštavanje sa tih područja dostavi Tužilaštvu za ratne zločine kako bi oni u okviru svojih nadležnosti ocenili ima li odgovornosti i čije“.

U svom iskazu Gaće se pozvala na zaključak skupa u Dubrovniku na kome su prisustvovali tužioci iz Srbije i regiona, i gde je zaključeno da se sačini „analiza postupanja u okviru novinarske profesije“.

Skup u Dubrovniku 13. i 14. novembra 2007. godine organizovao je OEBS pod nazivom „Odgovornost medija za ratne zločine na području bivše Jugoslavije“, a od novinarskih udruženja iz Srbije jedino je pozvan NUNS.

Svedok Miomir (Miša) Brkić, koji je bio potpredsednik NUNS-a, na sudu je izjavio „da mu je poznato da nijedna presuda za krivično delo genocida nije doneta u Republici Srbiji, nije mu bilo poznato da nije doneta ni za krivično delo podstrekavanja za navedeno delo, ali i da mu je bilo poznato to ga ne bi sprečilo u nameri da podrži takvu prijavu“.

Tužilac Nenad Nenković, bivši novinar Novosti, na saslušanju je naveo da mu je najteže palo „to što su sumnje koje su izražene doživeo od kolege Miše Brkića sa kojim je sedeo u istoj redakciji i za istim stolom i sa kojim je obavljao posao u istom sektoru“.

Takođe tužilac Milorad Bošnjak na sudu je rekao da u tekstu koji se citira u NUNS-ovom Dosijeu „nije spomenuta nijedna jedina reč koja predstavlja poziv na genocid niti se govori o zločinačkoj prirodi Hrvata“ i dodao da je „neposredno nakon objavljivanja pomenute publikacije čiju su sadržinu preneli štampani dnevni mediji i internet portali, kao i elektronski mediji, doživeo infarkt miokarda, što je očigledno posledica javne uvrede njegove ličnosti.“

Penzionisani novinar Novosti i tužilac Dušan Stojić izjavio je na sudu da ga je naročito povredilo da se „prilikom sačinjavanja publikacije „Dosije o medijima“ govori o NN izvršiocima a u stvari se u obrazloženju navoda spominju podaci koji upućuju na njega nedvosmisleno“.

U obrazloženju presude sudija Irena Trifunović Radulović navodi da je „opravdana aktivnost tuženog da kritikuje i poziva na odgovornost pripadnike novinarske profesije koji su se stavili u službu ratno-huškačke propagande, međutim, da analiza tekstova tužilaca iznetih u publikaciji „Mediji i rat“ koji je objavio tuženi, prevazilazi okvire osnovane, profesionalne kritike i u najmanju ruku izražava tendenciju da tužioci bez zadrške budu stavljeni u pomenutu grupaciju“.

Nekadašnji novinari Novosti tužbom su tražili po 300.000 dinara za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, a sud je delimično uvažio njihov zahtev nalažući NUNS-u da im nadoknadi nematerijalnu štetu sa iznosom od po 200.000 dinara uvećanu za sudske troškove.

Protiv ove presude NUNS se može žaliti Apelacionom sudu u Beogradu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend