14. apr 2016.

Savet Evrope usvojio smernice za zaštitu novinara

savet evrope skupstinaSavet Evrope usvojio je danas set smernica koje imaju za cilj da osiguraju zaštitu novinarstva i bezbednost novinara u 47 država članica SE

U preporukama podržanim od Evropske federacije novinara (EFJ), Komitet ministara SE ohrabruje države članice da preispitaju svoje nacionalno zakonodavstvo i praksu sloboda u vezi medija da bi bili sigurni da su u skladu sa evropskom Konvencijom o ljudskim pravima.

„Novinari i slobodni mediji igraju važnu ulogu u svakom demokratskom društvu. Njima mora biti dozvoljeno da proveravaju one na vlasti i otkrivaju korupciju. Naša dužnost je da branimo slobodu izražavanja i da zaštitimo novinare“, izjavio je danas generalni sekretar Saveta Evrope Torbjorn Jagland

Smernice SE sadrže konkretne mere koje država treba da preduzme kako bi sprečila kršenje slobode medija – uključujući fizičko nasilje nad novinarima – i efikasno zaštitila novinarstvo i novinare, te procesuirala zločine počinjene protiv njih. Smernice SE upućuju države na to kako da ispune svoje obaveze, kombinujući pravne, administrativne i praktične mere.

Kao preventivnu meru, Komitet ministara SE preporučuje da države uspostave opšti zakonski okvir kojim se uspostavljaju snažne i efikasne mere zaštite slobode izražavanja i garantuje da novinari mogu bez straha da rade svoj posao. Između ostalog, Preporuke savetuju i kako da se osigura da kleveta u zakonodavstvu nema negativan efekat na slobodu izražavanja.

Preporuke naglašavaju da kad god postoji fizička pretnja za bezbednost novinara, država treba da usvoji preventivne mere, kao što su policijska zaštita ili dobrovoljna evakuacija novinara na bezbedno mesto. Preventiva treba da omogući i otvaranje posebne slobodne telefonske linije za prijave pretnji novinarima i drugim medijskim akterima.

Preporuke sadrže i listu zahteva za istrage ubistava i napada na novinare kako bi se izbegla nekažnjivost tih zločina, uključujući i one koje se vrše temeljno, brzo i pod budnim okom javnosti. Ova vrsta istraživanja treba da vrši stručno osoblje adekvatno obučeno u oblasti ljudskih prava.

Pored toga, država treba da uspostavi efikasan pravni lek žrtvama i njihovim porodicama, uključujući besplatnu pravnu pomoć, novčanu naknadu, medicinsko i psihološko lečenje, preseljenje i smeštaj.

U cilju ​​suprotstavljanja nekažnjivosti, Komitet SE naglašava da zakonom treba propisati kazne za one javne službenike koji rade na način koji sprečava ili ometa istragu. Takođe, pozivaju se države da uspostave specijalne sudske ili vansudske istrage o određenim slučajevima, ili uspostavljanje nezavisnih specijalizovanih tela za obavljanje takve istrage na trajnoj osnovi.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend