08. sep 2015.

Savet za štampu: Večernje novosti prekršile Kodeks novinara

savet-za-stampu-logo-1Po žalbi Koalicije protiv diskriminacije Savet za štampu odlučivao da li je u dnevni list pogrešio prilikom navođenja nacionalne pripadnosti lica

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 31.8. 2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom “Razrešen zločin posle 14 godina – Šrafcigerom ubili staricu”, objavljenim 11. juna 2015. godine, u onlajn izdanju, i komentarima ispod teksta, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1. Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu “Večenje novosti“ da ovu odluku Komisije objavi u onlajn izdanju, najkasnije za sedam dana.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Koalicija protiv diskriminacije, koju čini osam nevladinih organizacija, smatrajući da je Kodeks novinara prekršen time što je u teksta, kao i u naslovu teksta, suprotno  smernicama Kodeksa novinara Srbije, naglašena nacionalna pripadnost osumnjičenih za krivično delo, iako to nije u neposrednoj vezi sa prirodom i vrstom krivičnog dela. Podnosilac žalbe je naveo i da je povređena i odredba Kodeksa koja se odnosi na pretpostavku nevinosti. “Kada se prilikom izveštavanja medija izričito navodi nacionalna pripadnost osumnjičenih, bitno se utiče na njihov položaj, ali i na položaj zajendice kojoj pripadaju. U prilog tome govore i brojni diskriminatorni komentari na predmetni tekst, koji su takođe objavljeni i dodatno utiču na stvaranje mržnje prema pripadnicima romske nacionalne manjine”, navedeno je, između ostalog, u žalbi.

U skladu sa dosadašnjom praksom, Komisija za žalbe je zaključila da je u Kodeksu jasno propisano da se u izveštajima o krivičnim delima, nacionalna, rasna, verska, ideološka i politička pripadnost, kao i seksualno opedeljenje, socijalni i bračni status osumnjičenih lica ili žrtava, pominju samo kada je to u neposrednoj vezi sa prirodom počinjenog krivičnog dela. U ovom slučaju nacionalna pripadnost uhapšenih nije ni u kakvoj vezi sa prirodom tog dela, pa nije bilo nikakvog razloga da se navodi da je reč o Romima. Isticanje te činjenice izazvalo je, međutim, govor mržnje u komentarima poput „Ma nisu to Romi, to su Cigani koji ubijaju Srbe i niko im ništa ne može“, koje su „Novosti“ takođe objavile.

Komisija podseća i da je u aprilu ove godine već donela istu odluku, zbog gotovo identičnog slučaja i da, na žalost, „Večenje novosti“ ponovo na isti način krše odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja na nasilje.  

Beograd, 31.8.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend