22. nov 2014.

Suvišna i neopravdana „tajnovitost“

misolovkaPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu rudarstava i energetike da novinaru Balkanske istraživačke mreže u Srbiji dostavi kopiju Memoranduma o razumevanju, potpisanog 18.12.2013. između JP Elektroprivreda Srbije i AMPLEX EMIRATES LLC.

U vezi sa tim rešenjem ali i činjenicom da je nekoliko sličnih rešenja doneo u poslednje vreme, poverenik podseća da je pravo javnosti na informacije o radu organa vlasti i javnih preduzeća kao i o raspolaganju javnim sredstvima zajamčeno Ustavom i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a da se ostvarivanje tog prava može ograničiti samo izuzetno, iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom.

Razlozi za isključenje ili ograničenje na slobodan pristup informacijama od javnog značaja utrvđeni su odredbama čl. 9-14 Zakona. Organ vlasti kome je zahtev za pristup informacijama upućen, kada nalazi da postoji neki od navedenih razloga, može ograničiti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama, ali se takva odluka mora zasnivati na realnim a ne apstraktnim, hipotetičkim razlozima, mora biti zaista neophodna da bi se od ozbiljne povrede zaštitio na zakonu ili Ustavu zasnovan interes koji je u tom trenutku pretežan u odnosu na pravo javnosti da zna.

Zakon izričito predviđa da činjenica da informacije ili dokument formalno nose oznaku poverljivosti, sama po sebi nije dovoljna za ograničavanje prava javnosti. Zakon zahteva i dodatni, materijalni element – da bi otkrivanjem informacije mogle nastupiti teške, pravne ili druge posledice po interes zasnovan na zakonu i pretežan u odnosu na pravo javnosti da zna.

Zbog toga je poverenik više puta upozoravao da naši organi vlasti i naša državna preduzeća ne bi smeli sa stranim subjektima ulaziti u aranžmane koji podrazumevaju da se odredbama komercijalnih ugovora pokušavaju dezavuisati norme našeg imperativnog prava.

A utoliko pre je neprihvatljivo da se „tajnovitost“ u vezi sa ovakvim poslovima širi i na informacije i dokumenta za koja nije ni formalno predviđena, odnosno čija sadržina govori upravo obrnuto. U konkretnom slučaju npr. Memorandum o razumevanju između JP Elektroprivreda Srbije i AMPLEX EMIRATES LLC, izričito predviđa da će se na Memorandum „primenjivati zakoni Republike Srbije i tumačiće se u skladu sa istim“ te da će informacije biti dostupne javnosti „po nalogu Ombudsmana ili u postupku primene zakona koji uređuje materiju prava na pristup informacijama od javnog značaja“.

Nažalost, organi vlasti i državna preduzeća očigledno ne vode dovoljno računa o standardima iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji su za njih obavezujući, pa je bez stvarne potrebe, u više sličnih slučajeva poverenik morao voditi postupak i nalagati objavljivanje „poverljivih“ informacija iako čak ni fomalna sadržina dokumenata nije predstavalja smetnju za to.

 gif by http://giphy.com/gifs 

 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend