05. apr 2016.

Svi premeštaji i otkaz u najavi za Srđana Škora u Novostima

skoro_n1Novinar Srđan Škoro u kompaniji „Novosti“ radi već dvadest jednu godinu i do pre dve godine nijednom nije bio u opasnosti da ostane bez posla. Ako su unazad dve godine premeštaji prvo sa jednog od najvažnijih mesta u redakciji, pozicije šefa deska „Večernjih novosti“ u „Sport“, pa u list „Zov“, iako se nije nikada bavio ni sportskim, ni novinarstvom koje se obraća ljubiteljima životinja, mogli biti znak da rukovodstvo kompanije želi da Škoru vidi leđa, prvi put otvoreno mu je to rečeno u upozorenju pred otkaz koje je dobio prošle nedelje

Direktor kompanije „Novosti“ Ratko Dmitrović u upozorenju kaže da zbog nepoštovanja radne discipline postoje razlozi za otkaz ugovora o radu Srđana Škora, novinara revije „Zov“. Kao osnov naveden je „nedolazak na rad u utvrđeno radno vreme i odlazak sa rada pre utvrđenog radnog vremena u periodu novembar 2015. – februar 2016. godine“, a zatim se precizira da je „ prema elektronskoj evidenciji zaposleni iz neopravdanih razloga odsustvovao sa posla u novembru 2015. godine 39 časova, u decembru 57 časova, u januaru 2016. godine 28 časova, a u februaru 25 časova“.

U upozorenju pred otkaz stoji i da je u navedenom periodu „utvrđeno da zaposleni, iz neopravdanih razloga, ne ostvaruje normirane rezultate rada, mesečnu obavezu od 25 naslova“.

U izjašnjenju na upozorenje pred otkaz, koje je Škoro krajem prošle sedmice dostavio kompaniji „Novosti“, navodi se da je ono doneto mimo uobičajenog postupka i motivisano ličnim negativnim odnosom Ratka Dmitrovića, te da je to odgovor na tekst ‘Šta je sledeće Dmitroviću’ koji je objavljen na njegovom blogu 19. marta 2016. godine.

Škoro tvrdi da ga odgovorni urednik revije “Zov”, niti bilo ko drugi, nije upozorio da neopravdano odsustvuje sa posla, a da je sam Dmitrović uz urednika Zova potpisao njegove radne kartone od novembra 2015. do januara 2016. godine i da se iz njih može utvrditi da nije bio kažnjen zbog neispunjenja norme ili fonda sati.

Škoro je naveo da u upozorenju nije navedeno u kom mesecu nije ispunio normu, kao i da je pogrešno navedeno da je njegova radna obaveza 25 naslova, umesto 20, i naveo da je u januaru 2016. godine premašio normu jer je imao 10 tekstova i 15 informacija.

Po Kolektivnom ugovoru ispunjenje, odnosno neispunjenje norme, ima značaj kriterijuma za umanjenje ili uvećanje zarade, a ne razloga za otkaz, stoji u Škorovom izjašnjenju.

“Od svih zaposlenih novinara u istoj ili sličnoj situaciji samo ste protiv mene pokrenuli otkazni postupak što potvrđuje diskriminatorski odnos koji prema meni traje od javnog nastupa na RTS-u 27. marta 2014. godine”, napisao je Škoro.

U izjašnjenju Škoro je podsetio da je usmeno suspendovan sa mesta šefa deska “Večernjih novosti” početkom maja 2014. godine, izbrisan iz impresuma pre nego što je raspoređen na druge poslove, kao i da je umesto rasporeda u okviru “Večernjih novosti”, prebačen u list Sport za koji je pripremana prodaja, da je prebačen na popunjeno mesto pomoćnika urednika lista Sport i da mu se ime nije nalazilo u impresumu.

Škoro je u izjašnjenju ukazao i da sve vreme uredničkog posla u “Sportu” nije imao elektronski pristup tekstovima i da je u leto 2015. tri puta novčano kažnjen bez pisanog obaveštenja, da je uz pretnju otkazom pokušano da se njegov ugovor o radu prebaci na kupca lista Sport, a kad to nije uspelo da je prebačen u “Zov”, a da je već posle 15 dana rada na novim poslovima Dmitrović tražio od odgovornog urednika da predloži kažnjavanje.

Povodom upozorenja pred otkaz Ogranak Sindikata novinara Srbije u Novostima, naveo je da veliki broj zaposlenih nema pun fond radnih sati i da se norma od 20 naslova (10 rubrika, pet informacija i pet vesti) u reviji „Zov“ zbog broja stranica i saradnika ne može ispuniti

U toku su dva sudska postupka koja je Škoro pokrenuo protiv kompanije „Novosti“ i direktora Radomira Dmitrovića. Prvi za dokazivanje nezakonitog premeštaja iz „Večernjih novosti“ u Sport, a u drugi za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend